EKG 4-ročné

NOC V ŠKOLE

Žiaci III.A a VII.O spolu so svojou triednou Mgr. Ivetou Birošovou a Mgr. Ľudmilou Martičkovou strávili noc z 5. na 6. decembra 2019 v škole :)

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, alebo každé dieťa je jedinečné, to bol projekt, do ktorého sme sa aj v tomto roku zapojili. Žiaci a pedagógovia Evanjelickej základnej školy, Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove a veriaci Cirkevného zboru ECAV Prešov pripravili vianočné balíčky pre deti zo Srbska.

Stránky