Učíme netradične aj na hodinách dejepisu

V stredu 23. septembra 2020 si boli naši prváci v rámci vyučovania dejepisu s PhDr. J. Poljakovou "rozšíriť svoje obzory" vo Vedeckej knižnici v Prešove na výstave Od rydla po brko, od tabuľky ku knihe. Súkromná zbierka teológa a kazateľa Michala Lapčáka nám prostredníctvom rozsiahlej súkromnej zbierky rôznych replík a vydaní Biblií rozpovedala príbeh vzniku a vývoja písma a kníh.