Učitelia EKG

EVANJELICKÉ KOLEGIÁLNE GYMNÁZIUM

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Funkcia: riaditeľ školy

Vyučuje predmety: občianska náuka, dejepis

Kontakt: riaditel@esspo.sk

Mgr. Erika Beňová

Mgr. Erika Beňová

Funkcia: zástupkyňa riaditeľa pre EKG,

               vedúca PK prírodovedných predmetov

Vyučuje predmety: matematika, fyzika

Kontakt: benova@esspo.sk

ThDr. Matej Oráč ThDr. Matej Oráč, PhD.

Funkcia: učiteľ, duchovný správca školy,

                vedúci PK výchovných predmetov

Vyučuje predmet: evanjelické a.v. náboženstvo
Kontakt: orac@esspo.sk

Mgr. Iveta Birošová

Mgr. Iveta Birošová

Funkcia: triedna učiteľka VII. O a III. A,

                vedúca PK nemeckého jazyka

Vyučuje predmet: nemecký jazyk

Kontakt: birosova@esspo.sk

Mgr. Miroslav Čurlík

Mgr. Miroslav Čurlík
Funkcia: učiteľ
Vyučuje predmety: biológia, geografia

Kontakt: curlik@esspo.sk

              www.mirocurlik.wordpress.com

Mgr. Radoslava Čurlíková

Mgr. Radoslava Čurlíková

Funkcia: triedna učiteľka IV. O, výchovná poradkyňa

Vyučuje predmety: biológia, geografia

Kontakt: curlikova@esspo.sk

Mgr. Anna Demčáková

Mgr. Anna Demčáková

Funkcia: triedna učiteľka IV. A

Vyučuje predmety: biológia, chémia

Kontakt: demcakova@esspo.sk

             www.annademcakova.wordpress.com

Mgr. Anna Fabuľová

Mgr. Anna Fabuľová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: telesná výchova

Kontakt: fabulova@esspo.sk

Mgr. Ján Fiľakovský

Mgr. Ján Fiľakovský
Funkcia: učiteľ
Vyučuje predmety: občianska náuka, dejepis
Kontakt: filakovsky@esspo.sk

RNDr. Iveta Germanová

RNDr. Iveta Germanová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: matematika, informatika

Kontakt: germanova@esspo.sk

Mgr. Jana Gregová

Mgr. Jana Gregová

Funkcia: učiteľka, špeciálny pedagóg

Vyučuje predmet: výtvarná výchova

Kontakt: gregova@esspo.sk

 

Mgr. Natália Gettlerová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: nemecký jazyk

Kontakt: gettlerova@esspo.sk

Mgr. Soňa Grestyová

Mgr. Soňa Grestyová

Funkcia: triedna učiteľka II. A, vedúca PK anglického jazyka,      zamestnanecká dôverníčka

Vyučuje predmet: anglický jazyk

Kontakt: grestyova@esspo.sk

              www.conmotoslovakia.wordpress.com

Mgr. Martin Joščák

Mgr. Martin Joščák

Funkcia: učiteľ

Vyučuje predmety: telesná a športová výchova, technika

Kontakt: joscak@esspo.sk

Mgr. Alexandra Kamenická

Mgr. Alexandra Kamenická

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: anglický jazyk

Kontakt: kamenicka@esspo.sk

RNDr. Mária Kancírová, PhD.

RNDr. Mária Kancírová, PhD.

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: matematika, fyzika

Kontakt: kancirova@esspo.sk

Mgr. Zuzana Kmecíková

Mgr. Zuzana Kmeciková

Funkcia: triedna učiteľka I.A

Vyučuje predmety: občianska náuka, dejepis

Kontakt: kmecikova@esspo.sk

                 www.sussannakmeecii.wordpress.com

Mgr. Katarína Kopčák

Mgr. Katarína Kopčák

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: anglický jazyk, nemecký jazyk

Kontakt: kopcak@esspo.sk

PhDr. Ľudmila Kónyová

PhDr. Ľudmila Kónyová

Funkcia: triedna učiteľka VIII.O, vedúca PK spoločenskovedných predmetov, zamestnanecká dôverníčka

Vyučuje predmety: slovenský jazyk, dejepis

Kontakt: konyova@esspo.sk

                www.slovencinari.wordpress.com/

Mgr. Gabriela Kundríková

Mgr. Gabriela Kundríková

Funkcia: triedna učiteľka I.O

Vyučuje predmety: slovenský jazyk, nemecký jazyk

Kontakt: kundrikova@esspo.sk

Ing. Juraj Luščák

Ing. Juraj Luščák

Funkcia: triedny učiteľ VI. O,

                 správca siete

Vyučuje predmet: informatika

Kontakt: luscak@esspo.sk

Mgr. Ľudmila Martičková

Mgr. Ľudmila Martičková

Funkcia: triedna učiteľka II. O

Vyučuje predmety: slovenský jazyk, anglický jazyk

Kontakt: martickova@esspo.sk

 

Mgr. Júlia Piatnicová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: matematika, fyzika

Kontakt: piatnicova@esspo.sk

Mgr. Zuzana Pulščáková

Mgr. Zuzana Pulščáková

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: hudobná výchova

Kontakt: pulscakova@esspo.sk

Gabriele Schönrock

Gabriele Schönrock

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: nemecká lektorka

Kontakt: schonrock@esspo.sk

Mgr. Miriama Voľanská

Mgr. Miriama Voľanská

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: anglický jazyk

Kontakt: volanska@esspo.sk

Organizačné zložky: