Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Zmeny na stránke

18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019

Učitelia EKG

Evanjelické kolegiálne gymnázium

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Funkcia: riaditeľ školy

Vyučuje predmety:

občianska náuka, dejepis

Kontakt: riaditel@esspo.sk

Mgr. Jela Zakarovská

Mgr. Jela Zakarovská

Funkcia: zástupkyňa riaditeľa pre EKG

Vyučuje predmet: matematika

Kontakt: zakarovska@esspo.sk

www: https://jelazak.wordpress.com/

Mgr. Ján Bakalár

Mgr. Ján Bakalár

Funkcia: učiteľ, evanjelický a. v. farár

Vyučuje predmet:

evanjelické a. v. náboženstvo

Kontakt: bakalar@esspo.sk

Mgr. Erika Beňová

Mgr. Erika Beňová

Funkcia: triedna učiteľka VIII.O, vedúca PK prírodovedných predmetov

Vyučuje predmety: matematika, fyzika

Kontakt: benova@esspo.sk

Mgr. Lucia Beňová

Mgr. Lucia Beňová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: biológia, geografia

Kontakt: benovalucia@esspo.sk

Mgr. Iveta Birošová

Mgr. Iveta Birošová

Funkcia: triedna učiteľka VI. O a II. A, vedúca PK nemeckého jazyka

Vyučuje predmet: nemecký jazyk

Kontakt: birosova@esspo.sk

Mgr. Miroslav Čurlík

Mgr. Miroslav Čurlík

Funkcia: učiteľ

Vyučuje predmety: biológia, geografia

Kontakt: curlik@esspo.sk

www: https://mirocurlik.wordpress.com

Mgr. Radoslava Čurlíková

Mgr. Radoslava Čurlíková

Funkcia: triedna učiteľka III. O, výchovná poradkyňa

Vyučuje predmety: biológia, geografia

Kontakt: curlikova@esspo.sk

Mgr. Anna Demčáková

Mgr. Anna Demčáková

Funkcia: triedna učiteľka III. A

Vyučuje predmety: biológia, chémia

Kontakt: demcakova@esspo.sk

www: https://annademcakova.wordpress.com/

Mgr. Anna Fabuľová

Mgr. Anna Fabuľová

Funkcia: triedna učiteľka IV. A

Vyučuje predmet: telesná výchova

Kontakt: fabulova@esspo.sk

Kirsten Feldmann

Kirsten Feldmann

Funkcia: nemecká lektorka

Vyučuje predmet: konverzácia v nemeckom jazyku

Kontakt: feldmann@esspo.sk

Mgr. Ján Fiľakovský

Mgr. Ján Fiľakovský

Funkcia: učiteľ

Vyučuje predmet: občianska náuka, dejepis, anglický jazyk

Kontakt: filakovsky@esspo.sk

RNDr. Iveta Germanová

RNDr. Iveta Germanová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: matematika, informatika

Kontakt: germanova@esspo.sk

Mgr. Jana Gregová

Mgr. Jana Gregová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: výtvarná výchova

Kontakt: gregova@esspo.sk

Mgr. Soňa Grestyová

Mgr. Soňa Grestyová

Funkcia: triedna učiteľka I. A, vedúca PK anglického jazyka, zamestnanecká dôverníčka

Vyučuje predmet: anglický jazyk

Kontakt: grestyova@esspo.sk

www: https://conmotoslovakia.wordpress.com/

Mgr. Martin Joščák

Mgr. Martin Joščák

Funkcia: učiteľ

Vyučuje predmet: telesná a športová výchova, technika

Kontakt: joscak@esspo.sk

Mgr. Alexandra Kamenická

Mgr. Alexandra Kamenická

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: anglický jazyk

Kontakt: kamenicka@esspo.sk

RNDr. Mária Kancírová, PhD.

RNDr. Mária Kancírová, PhD.

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: fyzika

Kontakt: kancirova@esspo.sk

Mgr. Zuzana Kmecíková

Mgr. Zuzana Kmeciková

Funkcia: učiteľka 

Vyučuje predmety: občianska náuka, dejepis

Kontakt: kmecikova@esspo.sk

www: https://sussannakmeecii.wordpress.com

PhDr. Ľudmila Kónyová

PhDr. Ľudmila Kónyová

Funkcia: triedna učiteľka VII.O, vedúca PK spoločenskovedných predmetov, zamestnanecká dôverníčka

Vyučuje predmety: slovenský jazyk, dejepis

Kontakt: konyova@esspo.sk

www: https://slovencinari.wordpress.com/

Mgr. Jana Krištanová

Mgr. Jana Krištanová

Funkcia: triedna učiteľka II. O

Vyučuje predmet: nemecký jazyk

Kontakt: kristanova@esspo.sk

Mgr. Gabriela Kundríková

Mgr. Gabriela Kundríková

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: slovenský jazyk, nemecký jazyk

Kontakt: kundrikova@esspo.sk

Ing. Juraj Luščák

Ing. Juraj Luščák

Funkcia: triedny učiteľ V. O, správca siete

Vyučuje predmet: informatika

Kontakt: luscak@esspo.sk

Mgr. Ľudmila Martičková

Mgr. Ľudmila Martičková

Funkcia: triedna učiteľka I. O

Vyučuje predmet: slovenský jazyk, anglický jazyk

Kontakt: martickova@esspo.sk

ThDr. Matej Oráč

ThDr. Matej Oráč, PhD.

Funkcia: učiteľ, duchovný správca školy, vedúci PK výchovných predmetov

Vyučuje predmet: evanjelické a.v. náboženstvo

Kontakt: orac@esspo.sk

PaedDr. Adriana Pancuráková

PaedDr. Adriana Pancuráková

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: matematika

Kontakt: pancurakova@esspo.sk

Mgr. Zuzana Pulščáková

Mgr. Zuzana Pulščáková

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: hudobná výchova

Kontakt: pulscakova@esspo.sk

Pi, 28/06/2019 - 12:55
Aktuálne informácie

Hurá! Prázdniny!