Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Učitelia EMŠ

Evanjelická materská škola

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Funkcia: riaditeľ školy

 

Kontakt: riaditel@esspo.sk

Mgr. Ľubica Sabolová

Mgr. Ľubica Sabolová

Funkcia: zástupkyňa riaditeľa školy pre EMŠ, učiteľka

Trieda: 4 - 5 ročné deti

Kontakt: saboloval@esspo.sk

Alena Cingeľová

Alena Cingeľová

Funkcia: učiteľka

Trieda: 5 - 6 ročné deti

Kontakt: cingelova@esspo.sk

Mgr. Milena Harčarová

Funkcia: učiteľka

Trieda: 3 - 4 ročné deti

Kontakt: harcarovamilena@esspo.sk

Bc. Marianna Kuchariková

Bc. Marianna Kuchariková

Funkcia: učiteľka

Trieda: 4 - 5 ročné deti

Kontakt: kucharikova@esspo.sk

Martina Maťašová

Martina Maťašová

Funkcia: učiteľka

Trieda: 5 - 6 ročné deti

Kontakt: matasova@esspo.sk

Bc. Kristína Miševová

Bc. Kristína Miševová

Funkcia: učiteľka

Trieda: 3 - 4 ročné deti

Kontakt: misevova@esspo.sk

Mgr. Miroslava Palenčárová

Funkcia: učiteľka

Trieda: 3 - 4 ročné deti

Kontakt: palencarova@esspo.sk

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia