Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Učitelia EZŠ

Evanjelická základná škola

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Funkcia: riaditeľ školy

Kontakt: riaditel@esspo.sk

Mgr. Jarmila Kočová

Mgr. Jarmila Kočová

Funkcia: zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň EZŠ, učiteľka

Kontakt: kocova@esspo.sk

Mgr. Jela Zakarovská

Mgr. Jela Zakarovská

Funkcia: zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň EZŠ
Kontakt: zakarovska@esspo.sk

Mgr. Ivana Bendíková-Jozefčeková

Funkcia: triedna učiteľka 4. B

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: bendikova@esspo.sk

Mgr. Lucia Beňová

Mgr. Lucia Beňová

Funkcia: triedna učiteľka 5. B

Vyučuje predmety: biológia, geografia

Kontakt: benovalucia@esspo.sk

Mgr. Katarína Brendzová

PaedDr. Katarína Brendzová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: dejepis

Kontakt: brendzova@esspo.sk

 

Mgr. Mária Čurlíková

Funkcia: triedna učiteľka 5. A

Vyučuje predmety: slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Kontakt: curlikovamaria@esspo.sk

Mgr. Radoslava Čurlíková

Mgr. Radoslava Čurlíková

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: biológia

Kontakt: curlikova@esspo.sk

Mgr. Anna Demčáková

Mgr. Anna Demčáková

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: chémia

Kontakt: demcakova@esspo.sk

www: https://annademcakova.wordpress.com/

PaedDr. Ľubica Demčáková

PaedDr. Ľubica Demčáková

Funkcia: triedna učiteľka 1. A, vedúca MZ

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: lubicademcakova@esspo.sk

Mgr. Anna Fabuľová

Mgr. Anna Fabuľová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: telesná a športová výchova

Kontakt: fabulova@esspo.sk

Mgr. Martina Feničová

Mgr. Martina Feničová

Funkcia: triedna učiteľka 2. B

Vyučuje: predmety primárneho vudelávania

Kontakt: fenicova@esspo.sk

Mgr. Jana Gregová

Mgr. Jana Gregová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: výtvarná výchova

Kontakt: gregova@esspo.sk

Mgr. Mária Imrichová

Mgr. Mária Imrichová

Funkcia: triedna učiteľka 2.A

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: imrichova@esspo.sk

Mgr. Martin Joščák

Mgr. Martin Joščák

Funkcia: učiteľ

Vyučuje predmet:

telesná a športová výchova, občianska náuka

Kontakt: joscak@esspo.sk

Mgr. Alexandra Kamenická

Mgr. Alexandra Kamenická

Funkcia: triedna učiteľka 6. A

Vyučuje predmet: anglický jazyk

Kontakt: kamenicka@esspo.sk

Mgr. Zuzana Kmecíková

Mgr. Zuzana Kmeciková

Funkcia: triedna učiteľka 8. A

Vyučuje predmety: občianska náuka, dejepis

Kontakt: kmecikova@esspo.sk

Mgr. Stanislava Kováčová

Mgr. Stanislava Kováčová

Funkcia: triedna učiteľka 3. A

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: kovacovas@esspo.sk

Ing. Juraj Luščák

Ing. Juraj Luščák

Funkcia: učiteľ, správca siete

Vyučuje predmet: informatika, práca s počítačom

Kontakt: luscak@esspo.sk

Mgr. Ivana Majerníková

Mgr. Ivana Majerníková

Funkcia: triedna učiteľka 3. B

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: majernikova@esspo.sk

Mgr. Lucia Malčovská

Mgr. Lucia Malčovská

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: anglický jazyk

Kontakt: malcovska@esspo.sk

Mgr. Ľudmila Martičková

Mgr. Ľudmila Martičková

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk

Kontakt: martickova@esspo.sk

ThDr. Matej Oráč

ThDr. Matej Oráč, PhD.

Funkcia: učiteľ, duchovný správca školy, vedúci PK výchovných predmetov

Vyučuje predmet: evanjelické a.v. náboženstvo

Kontakt: orac@esspo.sk

PaedDr. Adriana Pancuráková

PaedDr. Adriana Pancuráková

Funkcia: triedna učiteľka 7.A

Vyučuje predmet: matematika

Kontakt: pancurakova@esspo.sk

RNDr. Ján Plačko

RNDr. Ján Plačko

Funkcia:

Vyučuje predmety: technika

Kontakt: placko@esspo.sk

www: https://testerekg.wordpress.com

Mgr. Zuzana Pulščáková

Mgr. Zuzana Pulščáková

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: hudobná výchova

Kontakt: pulscakova@esspo.sk

RNDr. Veronika Timková

RNDr. Veronika Timková, PhD.

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: fyzika, technika, práca s počítačom

Kontakt: timkova@esspo.sk

PaedDr. Lucia Tutoky

PaedDr. Lucia Tutoky

Funkcia: triedna učiteľka 4.A

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: tutoky@esspo.sk

PaedDr. Marta Vereščáková

Funkcia: triedna učiteľka 1.B

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: verescakova@esspo.sk

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia