Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Voľby do rady školy

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy dňa 7.3.2019.


Oznam zo dňa 4.2.2019:

Riaditeľ ESŠ vyhlasuje 2. kolo volieb zástupcov rodičov žiakov Evanjelickej spojenej školy v Prešove do Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole v termíne: piatok, 08.02.2019, od 07.30 do 16.00 hod.  

 

Vážení rodičia.

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy vyhlasuje voľby zástupcov rodičov žiakov Evanjelickej spojenej školy v Prešove do Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole.

Voľby sa budú konať v stredu 30.1.2019, od 7:30 do 17:00 na sekretariáte školy.

Návrhy na kandidátov na funkciu zástupcu rodičov žiakov v Rade školy prijímame do piatku 25.1.2019 do 15.30. Do tohto termínu je potrebné, aby kandidáti na funkciu odovzdali na sekretariáte školy podpísaný súhlas s kandidatúrou.

Ing. Jozef Wagner, Ing. Matúš Martiček, Emília Mathéová

mandátová a volebná komisia

Pi, 28/06/2019 - 12:55
Aktuálne informácie

Hurá! Prázdniny!