Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Voľby do rady školy

                Dňa 30. 9. 2015 sa konali voľby zástupcu rodičov žiakov EKG do RŠ pri ESŠ. Z 202 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 104 voličov. Bolo odovzdaných 102 platných hlasov.

Kandidáti získali vo voľbách nasledujúci počet hlasov:

(V zozname je uvedené meno kandidáta, trieda dieťaťa a počet hlasov.)

 

  1. Emília Máthéová, II. A, 34 hlasov
  2. Mgr. Rút Mlynárová, III. A, 30 hlasov
  3. Mgr. Viera Balogová, I. A, 19 hlasov
  4. Ing. Mária Nazarejová,  VI. O, 19 hlasov

 

V Prešove, 30.09.2015                                                                 Zapísala: Mgr. Ľudmila Kónyová, predseda VK

Take responsibility and speak up – locally and globally

Po, 30/07/2018 - 13:12
Začiatok školského roka
Vážení rodičia, milí žiaci, 
školský rok 2018/2019 začneme slávnostnými Službami Božími v evanjelickom kostole sv. Trojice v Prešove takto: 
 
Pondelok, 03. septembra 2018:
08.30 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelickú materskú školu a prvý stupeň Evanjelickej základnej školy (1. - 4. ročník)
 
10.00 - slávnostné Služby Božie pre Evanjelické kolegiálne gymnázium a druhý stupeň Evanjelickej základnej školy (5. - 9. ročník)
 
 
Utorok, 04. septembra 2018:
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy
06.30 - začiatok riadnej prevádzky Školského klubu detí pri ESŠ
07.30 - začiatok riadnej prevádzky Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia