Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Voľby do rady školy

                Dňa 30. 9. 2015 sa konali voľby zástupcu rodičov žiakov EKG do RŠ pri ESŠ. Z 202 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 104 voličov. Bolo odovzdaných 102 platných hlasov.

Kandidáti získali vo voľbách nasledujúci počet hlasov:

(V zozname je uvedené meno kandidáta, trieda dieťaťa a počet hlasov.)

 

  1. Emília Máthéová, II. A, 34 hlasov
  2. Mgr. Rút Mlynárová, III. A, 30 hlasov
  3. Mgr. Viera Balogová, I. A, 19 hlasov
  4. Ing. Mária Nazarejová,  VI. O, 19 hlasov

 

V Prešove, 30.09.2015                                                                 Zapísala: Mgr. Ľudmila Kónyová, predseda VK

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy