Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Zmeny na stránke

14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018

Voľby do rady školy

                Dňa 30. 9. 2015 sa konali voľby zástupcu rodičov žiakov EKG do RŠ pri ESŠ. Z 202 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 104 voličov. Bolo odovzdaných 102 platných hlasov.

Kandidáti získali vo voľbách nasledujúci počet hlasov:

(V zozname je uvedené meno kandidáta, trieda dieťaťa a počet hlasov.)

 

  1. Emília Máthéová, II. A, 34 hlasov
  2. Mgr. Rút Mlynárová, III. A, 30 hlasov
  3. Mgr. Viera Balogová, I. A, 19 hlasov
  4. Ing. Mária Nazarejová,  VI. O, 19 hlasov

 

V Prešove, 30.09.2015                                                                 Zapísala: Mgr. Ľudmila Kónyová, predseda VK

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 09/11/2018 - 12:21
DOD EKG