Vychovávateľky ŠKD

Evanjelická základná škola

Mgr. Slavka Balogová

Mgr. Slavka Balogová

Funkcia: vychovávateľka IV odd. ŠKD

 

Kontakt: balogovaslavka@esspo.sk

Mgr. Miriama Birošová

Funkcia:  vychovávateľka III. odd. ŠKD

 

Kontakt: birosovamiriama@esspo.sk

Bc. Monika Nemčíková

Mgr. Monika Nemčíková

Funkcia: vedúca vychovávateľka, vychovávateľka V. odd. ŠKD

 

Kontakt: nemcikova@esspo.sk

Mgr. Miroslava Palenčárová

Funkcia: vychovávateľka I. odd. ŠKD

 

Kontakt: palencarova@esspo.sk

Gabriela Platková

Bc. Gabriela Platková

Funkcia: vychovávateľka II. odd. ŠKD

 

Kontakt: platkova@esspo.sk

Školský rok: