Vychovávateľky ŠKD

Evanjelická základná škola

Mgr. Slavka Balogová

Mgr. Slavka Balogová

Funkcia: vychovávateľka IV odd. ŠKD

Kontakt: balogovaslavka@esspo.sk

Konzultačné hodiny: denne 14:00 - 15:00

Mgr. Miriama Birošová

Funkcia:  vychovávateľka III. odd. ŠKD

Kontakt: birosovamiriama@esspo.sk

Konzultačné hodiny: denne 13:00 - 14:00

Bc. Monika Nemčíková

Mgr. Monika Nemčíková

Funkcia: vedúca vychovávateľka, vychovávateľka V. odd. ŠKD

Kontakt: nemcikova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: denne 13:00 - 14:00

Mgr. Miroslava Palenčárová

Funkcia: vychovávateľka I. odd. ŠKD

Kontakt: palencarova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: denne 13:30 - 14:30

Gabriela Platková

Bc. Gabriela Platková

Funkcia: vychovávateľka II. odd. ŠKD

Kontakt: platkova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: denne 11:00 - 12:00

Školský rok: