Zmluvy

Číslo zmluvy Rok Typ zmluvy Partner Predmet Cena Dátum vystavenia Dokument
06-2021 2021 Darovacia zmluva Tatra banka, s.r. magnetická tabuľa so stojanom 0,00 € 20.04.2021 PDF icon darovacia_zmluva_-_tatra_banka_a.s.pdf
05-2021 2021 Zmluva o poskytovaní služieb Microsoft poskytovanie IT služieb 0,00 € 01.04.2021 PDF icon zmluva_o_poskytovani_sluzieb_spolocnosti_microsoft.pdf
04-2021 2021 Rámcová kúpna zmluva MILK-AGRO s.r.o. mliečne výrobky 8 012,18 € 18.01.2021 PDF icon ramcova_kupna_zmluva_-_milk-agro_s.r.o.pdf
03-2021 2021 Rámcová kúpna zmluva LUNYS, s.r.o. ovocie a zelenina 12 676,42 € 21.01.2021 PDF icon ramcova_kupna_zmluva_-_lunys_s.r.o.pdf
02-2021 2021 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Lenka Polák Csikyová právne služby 60,00 €/hod. 21.01.2021 PDF icon zmluva_o_poskytovani_pravnych_sluzieb_-_judr._lenka_polak_csikyova.pdf
01-2021 2021 Rámcová kúpna zmluva Raslen s.r.o. pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky 2 171,10 € 12.01.2021 PDF icon ramcova_kupna_zmluva_raslen_s.r.o.pdf
21-2020 2020 Zmluva o spolupráci Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spolupráca pri realizácii Národného projektu 0,00 € 16.11.2020 PDF icon zmluva_o_spolupraci_-_vudpap.pdf
20-2020 2020 Zmluva o partnerstve Centrum VTI SR a UPJŠ v Košiciach spolupráca na projekte 0,00 € 02.10.2020 PDF icon zmluva_o_partnerstve_-_upjs_v_kosiciach.pdf
19-2020 2020 Dodato k Zmluve o poskytovaní služieb Komensky, s.r.o. Balíček Zborovňa Komplet podľa cenníka 25.09.2020 PDF icon dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_sluzieb-komensky_s.r.o.pdf
18-2020 2020 Darovacia zmluva Wastex Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 0,00 € 16.10.2020 PDF icon darovacia_zmluva_18-2020_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf

Stránky