Zmluvy

Číslo zmluvy Rok Typ zmluvy Partner Predmet Cena Dátum vystavenia Dokument
29-2019 2019 Zmluva o umiestnení automatu P-ONE, s.r.o. umiestnenie potravinového automatu 320,00 € 19.09.2019 PDF icon zmluva_o_umiestneni_automatu_-_p-one_s.r.o.pdf
28-2019 2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Prešov výmenná partnerská návšteva žiakov 800,00 € 15.08.2019 PDF icon zmluva_o_poskytnuti_dotacie_-_mesto_presov.pdf
27-2019 2019 Rámcová kúpna zmluva Raslen s.r.o. pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky 2 174,60 € 01.10.2019 PDF icon ramcova_kupna_zmluva_-_raslen_s.r.o.pdf
26-2019 2019 Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 14/2019 JURKOHOUSE, s.r.o. cenník produktov 0,00 € 27.08.2019 PDF icon dodatok_c._1_k_ramcovej_kupnej_zmluve_c._14-2019.pdf
25-2019 2019 Zmluva o dielo Darko Poljak elektroinštalačné práce 5866,80 € 02.07.2019 PDF icon zmluva_o_dielo_darko_poljak.pdf
24-2019 2019 Zmluva o dielo BIZNIS.HELP s.r.o. redizajn úvodnej webstránky 700,00 € 25.06.2019 PDF icon zmluva_o_dielo_-_biznis.help_s.r.o.pdf
23-2019 2019 Zmluva o dielo Darko Poljak elektroinštalácia v miestnosti č. 207 595,50 € 07.06.2019 PDF icon zmluva_o_dielo_darko_poljak.pdf
22-2019 2019 Zmluva o dielo Dušan Damankoš stavebné práce 2 622,00 € 07.06.2019 PDF icon zmluva_o_dielo_dusan_damankos.pdf
21-2019 2019 Zmluva o nájme časti pozemku SAPA EMER, s.r.o. nájom časti pozemku 1 620,00 € / rok 24.05.2019 PDF icon zmluva_o_najme_casti_pozemku_sapa_emer_s.r.o.pdf
20-2019 2019 Zmluva o poskytovaní služieb JIS-SK, s.r.o. aktualizácie SW programu pre ŠJ pri ESŠ 480,00 € 31.05.2019 PDF icon zmluva_o_poskytovani_sluzieb_-_jis-sk_s.r.o.pdf

Stránky