Zo života školy

OKTÓBER


Jesenné projektové vyučovanie v EKG

Jesenné projektové dni v EKG trvali pre starších študentov gymnázia v tomto školskom roku 3 dni a boli pod režijnou taktovkou PK spoločenskovedných predmetov. Začali sa v pondelok 30. septembra a vyvrcholili v stredu 2. októbra. Boli zamerané na blokové vyučovanie predmetu: umenie a kultúra, ako aj na pripomenutie si udalostí spred 30 rokov, ktoré ovplyvnili dianie v celej našej spoločnosti. Sprevádzali ich stretnutia so zaujímavými témami, ľuďmi, ktorí nám ich aj s našimi obetavými učiteľmi sprostredkovali. Zavítali k nám napr. pracovníci a lektori z ÚPN, združenia CEDIN, Školy na kolesách či Post Bellum.

Podarilo sa nám všetko, čo sme si naplánovali. Prednášky, workshopy, zážitkové vyučovanie... Pripomenuli sme si 17. november 1989 a pripravili sme si veci na školskú akadémiu, ktorá bude 15. novembra venovaná Dňu boja za slobodu a demokraciu.

V celej škole to počas 3 dní vrelo. Umenie a kultúru možno vyučovať aj netradične. Žiaci mali možnosť okrem nadobudnutia teoretických vedomostí z učebníc UKL a študijných materiálov, sprostredkovaných našimi profesormi, realizovať sa aj v praxi. V dielňach nám chlapci s p. prof. Joščákom vyrobili multifunkčné mini pódium, hudobníci a speváci si pripravovali piesne pod vedením p. prof. Martičkovej. Mydlá v tvare srdca varilo s p. prof. Demčákovou v učebni BIO-CHE niekoľko študentiek z II. A a IV. A, ktoré mali možnosť prejaviť sa aj maľovaním na plátno (téma: SLOBODA) pod vedením p. učiteľky J. Gregovej. Pani prof. R. Čurlíková so svojím tímom pokračovala v písaní veršíkov na steny v učebniach a citát Veriť, milovať, pracovať nás bude odteraz vítať pri vstupe do nášho gymnázia. V triedach sa vyrábali s našimi ďalšími profesormi a profesorkami plagáty, letáky, záložky do kníh, prezentácie, ankety a mnohé krásne veci, ktoré sa vytvorili počas blokového vyučovania UKL. Projektové dni pripravila a koordinovala  Ľ. Kónyová. Všetkým žiakom aj učiteľom ďakujeme za plné nasadenie, ochotu a trpezlivosť, Rade rodičov EKG za finančnú podporu. Najväčšia vďaka patrí nášmu Pánu Bohu za dar talentov, za rozmanitosť a tvorivosť, ktorými nás požehnal.

-kó-


Prešov číta rád

Aj žiaci EKG! 26. septembra. 2019 sme sa o tom mohli presvedčiť s maturantmi, tretiakmi a septimou v našej školskej knižnici na besede s Dadom Nagyom a Ondrejom Sokolom, autorom knihy "Ako som vozil Nórov", ktorá sa stala hneď po vydaní bestsellerom na slovenskom trhu. Medzi žiakov tercie a kvarty zavítala aj s tlmočníčkou Natalja Ščerba - Bieloruska, žijúca na Ukrajine, autorka fantasy literatúry. Jej Časodejovia vyšli v 7 jazykoch.

-kó-


1. októbra sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok SŠ na ZŠ Šmeralova.


 

SEPTEMBER


Dňa 16. septembra 2019 na 2.-3. vyučovacej hodine sa v triedach II.A, VI.O a III.A, VII.O uskutočnila prednáška pre dievčatá na tému "Fetálny alkoholový syndróm".  Prednáška a následná diskusia boli zamerané na prevenciu  konzumácie alkoholu u dievčat v mladistvom veku. Prednášajúca pani Libová z RÚVZ sa snažila dievčatá upozorniť hlavne na skutočnosť, že konzumácia alkoholu   a s tým často-krát súvisiaceho neželaného tehotenstva, môže viesť k vážnemu poškodeniu vyvíjajúceho sa embrya a plodu.  

 

 

 

 

 

 


V piatok 13. septembra 2019 v čase od 17:00 do 22:00 sa konala Pizza párty a večerný amfiteáter EKG.


V piatok 13. septembra 2019 sa žiaci I. až VI.O v rámci účelového cvičenia  OŽAZ prešli na Šarišský a Kapušiansky hrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dňa 11. septembra 2019 sme v kostole slávnostne odovzdali úspešným žiakom VII.O a VIII.O nemecké jazykové diplomy na úrovni B1 - Deutsches Sprachdiplom DSD II. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších jazykových úspechov!


Vo štvrtok 5. septembra 2019 sa v knižnici školy konala členská schôdza Rodičovského združenia pri Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu.Po skončení členskej schôdze sa konali triedne aktívy, na ktorých si rodičia zvolili triednych dôverníkov na tento školský rok. 


V pondelok 2. septembra 2019 sme Slávnostnými službami Božími v Evanjelickom a.v. chráme Svätej Trojice otvorili školský rok 2019/2020.


Organizačné zložky: