Zoznam pozvaných na 1. a 2. termín skúšok EKG4

Kódy žiakov pozvaných na prijímacie skúšky na 13. mája 2019 do 4-ročného štúdia v EKG

 

Por. č.

Stály kód

1.

4EKG6690

2.

4EKG2387

3.

4EKG2065

4.

4EKG9597

5.

4EKG9444

6.

4EKG6179

7.

4EKG1720

8.

4EKG3585

9.

4EKG7968

10.

4EKG7198

11.

4EKG0670

12.

4EKG3986

13.

4EKG8027

 

 

Kódy žiakov pozvaných na prijímacie skúšky na 16. mája 2019 do 4-ročného štúdia v EKG

 

Por. č.

Stály kód

1.

4EKG3674

2.

4EKG1893

3.

4EKG6426

4.

4EKG8528

5.

4EKG5823

6.

4EKG0132

7.

4EKG4573

8.

4EKG1301

9.

4EKG8638

10.

4EKG2648

11.

4EKG0352

12.

4EKG2158

13.

4EKG8717

14.

4EKG3930

15.

4EKG2131

16.

4EKG7847

17.

4EKG5558

18.

4EKG8676