Zoznam pozvaných na 1. a 2. termín skúšok EKG8

Kódy žiakov pozvaných na prijímacie skúšky na 13. mája 2019 do 8-ročného štúdia v EKG

 

Por. č.

Stály kód

1.  

8EKG3341

2.  

8EKG9680

3.  

8EKG1035

4.  

8EKG6068

5.  

8EKG3356

6.  

8EKG4278

7.  

8EKG8599

8.  

8EKG4186

9.  

8EKG3336

10.  

8EKG6749

11.  

8EKG8062

12.  

8EKG3407

13.  

8EKG3177

14.  

8EKG4731

15.  

8EKG9050

16.  

8EKG4809

17.  

8EKG5719

18.  

8EKG9422

19.  

8EKG1149

 

 

Kódy žiakov pozvaných na prijímacie skúšky na 16. mája 2019 do 8-ročného štúdia v EKG

 

Por. č.

Stály kód

1.  

8EKG7797

2.  

8EKG4535