Zoznam prijatých bez prijímacej skúšky

Kódy žiakov prijatých do 4-ročného štúdia v EKG na základe výsledkov testovania T9 bez prijímacej skúšky

Por. č.

Stály kód

1.

4EKG0828

2.

4EKG3038

3.

4EKG6808

4.

4EKG8576

5.

4EKG8316