2018/2019

KONCOROČNÉ SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE

Uskutočnili sa v piatok 29. 6. 2018 o 9:00 v evanjelickom a. v. Chráme Sv. Trojice v Prešve. ŽŠR na nich vyhlásila aj výsledky Ceny Štefánika, ako aj výsledky volieb do ŽŠR. Koncoročné vysvedčenie si žiaci prebrali od svojich triednych učiteľov v škole počas 1. hodiny.

 


PIZZA PÁRTY A VEČERNÝ AMFITEÁTER EKG

Žiaci EKG sa aj v závere roka spojili s 2. stupňom EZŠ a v pondelok 25. júna prežili spolu na školskom dvore či v školskej knižnici super čas. Okrem toho im ThDr. M. Oráč, PhD. zabezpečil aj vodný futbal.


DEJPISNÁ EXKURZIA

Exkurzie sa v dňoch 20. – 22. júna zúčastnilo 31 žiakov I. A a kvinty pod vedením PhDr. M. Damankoša, PhD. a Mgr. Z. Kmecikovej. Navštívené boli medziiným aj tieto lokality: Banská Bystrica (Múzeum SNP), Banská Štiavnica, Kežmarok, Oravský hrad, Múzeum holokaustu v Seredi.  


EXKURZIA OSMIČKOVÝ ROK

Začala sa 20. júna v Prešove, z ktorého sa 43 žiakov sexty, II. A a pár tretiačok vybrali s pani profesorkou Ľ. Kónyovou a J. Zakarovskou spoznávať našu históriu, kultúru i súčasnosť. Začali sme v Brezovej pod Bradlom, kde sme navštívili Štefánikovu mohylu a neskôr sme pokračovali v prehliadke Múzea v Košariskách, v jeho rodnom dome, ktorý by mal každý správny gymnazista navštíviť. Po príchode do Bratislavy sa z dievčat stali dámy, z chlapcov páni a takto sme odišli do SND na predstavenie Antigona. Nasledujúci deň sme sa presunuli do Rakúska. Vo Viedni sme navštívili svetoznáme pamiatky ako Schönbrunn, múzeá – Kunsthistorisches a Prírodovedné múzeum, či galériu umenia Albertina. Tento celodenný pobyt sme ukončili 22. júna samostatnou prehliadkou historického centra Viedne. Po návrate do Bratislavy nás čakala už len večera a posledný deň. Navštívili sme NR SR. Zúčastnili sme sa rokovania spolu s protestujúcimi farmármi. Dozvedeli sme sa niečo o histórií parlamentu, ale aj o politike ako takej. Prezreli sme si i Bratislavský hrad, v ktorom prebiehala výstava ku vzniku ČSR.

 


REMSCHEID - PREŠOV

Výmenný pobyt gymnázia Leibniz-Gymnasiums s Evanjelickým kolegiálnym gymnáziom

Po večernom lete z Dortmundu do Krakova a následnej 3,5 - hodinovej ceste autobusom sme mohli v pondelok 29. apríla o 23.45 znova privítať našich hostí z nemeckej partnerskej školy v Remscheide. Noc bola teda krátka a 30. apríla ráno o 8:00 mohol začať náš ozajstný „výmenný pobyt“.  

Prvý deň

Prvý deň sa niesol v duchu „Geochachingu“ – spoznávania Prešova, riešenia úloh, hľadania GPS a indícií. Po krátkom uvítaní pani zástupkyňou Zakarovskou a vzájomnom zoznámení sa nás MHD odviezla k múzeu Solivar. Po veľmi zaujímavej prehliadke a výklade o ťažbe soli v Prešove čakala na žiakov v zmiešaných skupinách prvá súradnica GPS a prvá „keška“ (indícia). Tá všetkých nasmerovala naspäť do centra mesta. Skupinky na základe súradníc a indícií spoznali rôzne pamiatky a pozoruhodnosti nášho historického mesta a mali aj čas na teplú čokoládu, či prvé nákupy. Záver náročného dňa a krásny výhľad (ešte v suchu) ponúkla Kalvária.