Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

EKG 4-ročné

2018/2019

JANUÁR

6.  - spoločné korčuľovanie
16. - piškvorkový novoročný turnaj (po vyučovaní) 
      - obvodné kolo Olympiády z ANJ v Sabinove
31. - ŠKOLSKÝ PLES EKG

DECEMBER

1. - Deň boja proti HIV/AIDS
3.  - školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre SŠ v učebni NEJ
5.  - školské kolo Dejepisnej olympiády OG (I. O - III. O)
6.  - školské kolo Geografickej olympiády OG (kat. E, F, G, H) - 5.-6. hod. (I. O - III. O)

      Navštívi nás Mikuláš?
13. - školské kolo Pytagoriáda kategórie P6, P7, P8
      - ústna skúška DSD z NEJ
17. - 18.
- Vianočná burza kníh v školskej knižnici  – pre verejnosť a komunitu
18. - Vianočný volejbalový turnaj (ŽŠR)
do 21. - školské Matematická olympiáda kategórie Z6, Z7, Z8

21. o 11. 00 hod. predvianočné mládežnícke služby Božie v Chráme Sv. Trojice v Prešove, Sociálna tombola

VIANOČNÉ PRÁZDNINY 23.12.2018 – 07.01.2019

NOVEMBER

5. - školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry III. O
6. – diagnostika profesijnej orientácie III. A

7. - Študentská kvapka krvi (darovanie krvi na BúVD)
7. - DSD II. pilotná skúška
8. - školské kolo Shakespeare memorial (ANJ)
9. – 11. - Konfivik ŠZS + VIK I.O + EZŠ 6.-9. v ESŠ
10. - korčuľovanie ESŠ PSK aréna Sekčov (13:25-14.25)
13. – diagnostika profesijnej orientácie VII. O
15. - KOMPARO – testovanie III. O
15. – 16. - Nenápadní hrdinovia - prezentácia prác v Bratislave

16. - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
20. - Deň boja proti fajčeniu –  nefajčiarsky deň (Projekty – VII.O, III.A)
23. - Imatrikulácia študentov I. A a V. O
27. - triedne aktívy o 16. 00 hod.
28. - DSD II. písomná skúška
      - návšteva planetária (I.A, V.O 5.-7.h.)
      - okresné kolo OSJL kat. C
29. - Prvá pomoc SZŠ Prešov III.A (4.h.), VII.O (5.h)
30.11. – 2.12. Domino VIK 
prihláška víkendovka domino

29. - 30. - celoslovenské kolo v moderovaní v Banskej Bystrici
30. - Deň počítačovej bezpečnosti –  (I.A, V.O) v rámci vyučovania INF

 

OKTÓBER

4. – 5. školské exkurzie: Bratislava - Viedeň a dejepisná  exkurzia
5. - 7. - víkendovka I.A

17. - školské kolo Olympiády z  ANJ
18.
- regionálne kolo súťaže v moderovaní
19. - NOC v EKG
22. - Medzinárodný deň knižníc
22. a 26. - návšteva Inojaz. oddelenia Knižnice P.O.H.
23. - športový turnaj ŽŠR
24. - súťaž Lamohlavy (I.O, II.O, III.O)
25.
Výstava 68– koncert školskej kapely a výstava pre žiakov, rodičov, priateľov školy a verejnosť v školskej knižnici o 17. 00 hod.  - pripomíname si osmičkové roky: 1848, 1918, 1948, 1968  (vstup voľný)

 

SEPTEMBER

3. 9. - 10:00 - mládežnícke služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou pre EKG a 2. stupeň EZŠ v  Chráme Sv. Trojice v Prešove
4. 9.  - 1. - 3. hodina: triednické hodiny, 4. - 5. hod. podľa rozvrhu.
10. - 12. 9. 
jesenný projektový týždeň
12. 9. - 16:00 Plenárne zasadnutie RZ EKG v knižnici ESŠ, po skončení triedne aktívy v jednotlivých triedach.

POZVÁNKA RZ EKG        Návrh rozpočtu ekg 2018-2019 členská schôdza  
Správa o hospodárení 31. 8. 2018 členská schôdza

13. 9. - účelové cvičenie OŽAZ
14. 9. 
- Amfiteáter EKG
27. 9. - návšteva Štátnej vedeckej knižnice v Prešove (III. A, VII. O), štátneho archívu (I. A, V. O), Ústavného súdu v Košiciach (IV. A, VIII. O)
27. - 28. 9. - Prešov číta rád - besedy so spisovateľmi

 


Organizačné zložky: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy