EKG 4-ročné - aktuality

OKTÓBER


  • 11. októbra sa koná regionálne kolo v moderovaní, ktoré pokračuje krajským kolom dňa 25. októbra.
  • 12. až 16. októbra sa žiaci zúčastnia exkurzie do CERNU.
  • 14. až 15. októbra sa bude konať geografická exkurzia.
  • 24. októbra navštívia žiaci divadelné predstavenie Moral insanity, ktoré sa bude konať v centre pre umenie VIOLA.

 

Organizačné zložky: