Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Zmeny na stránke

14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018

EKG 4-ročné

2018/2019

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Pozývame rodičov a žiakov na DOD, ktorý sa bude konať 16. 11. 2018 (piatok) od 8.00 do 16.00 hod. Tešíme sa na vás. ekg_dod_2018

 

HRAJ O INTERAKTÍVNU UČEBŇU PRE ESŠ

"Hlasuj za svoju školu a vyhraj" 

 

Milí rodičia, žiaci, priatelia školy,
na stránke https://nanovylevel.sk/ môžete hlasovať za našu školu - Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3. Škola s najväčším počtom hlasom získa interaktívnu učebňu.
Na stránke je aj priebežné poradie škôl. Každý hlasujúci môže prostredníctvom 1 e-mailovej adresy odovzdať iba 1 hlas.
Hlasovať môže rodič, žiak, učiteľ, ale aj priateľ školy až do 31.12.2018.
ĎAKUJEME!

 

 

NOVEMBER

5. - školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry III. O
6. – diagnostika profesijnej orientácie III. A

7. - Študentská kvapka krvi (darovanie krvi na BúVD)
7. - DSD II. pilotná skúška
8. - školské kolo Shakespeare memorial (ANJ)
9. – 11. - Konfivik ŠZS + VIK I.O + EZŠ 6.-9. v ESŠ
10. - korčuľovanie ESŠ PSK aréna Sekčov (13:25-14.25)
13. – diagnostika profesijnej orientácie VII. O
15. - KOMPARO – testovanie III. O
15. – 16. - Nenápadní hrdinovia - prezentácia prác v Bratislave

16. - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
23. - Imatrikulácia študentov I. A a V. O
27. - triedne aktívy o 16. 00 hod.
28. - DSD II. písomná skúška
30.11. – 2.12. Domino VIK

Predaj lístkov do sociálnej tomboly.
Vychádzka do planetária (I. A, V.O)  

OKTÓBER

4. – 5. školské exkurzie: Bratislava - Viedeň a dejepisná  exkurzia
5. - 7. - víkendovka I.A

17. - školské kolo Olympiády z  ANJ
18.
- regionálne kolo súťaže v moderovaní
19. - NOC v EKG
22. - Medzinárodný deň knižníc
22. a 26. - návšteva inojaz. Odd Knižnice P.O.H.
23. - športový turnaj ŽŠR
24. - súťaž Lamohlavy (I.O, II.O, III.O)
25.
Výstava 68– koncert školskej kapely a výstava pre žiakov, rodičov, priateľov školy a verejnosť v školskej knižnici o 17. 00 hod.  - pripomíname si osmičkové roky: 1848, 1918, 1948, 1968  (vstup voľný)

 

SEPTEMBER

3. 9. - 10:00 - mládežnícke služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou pre EKG a 2. stupeň EZŠ v  Chráme Sv. Trojice v Prešove
4. 9.  - 1. - 3. hodina: triednické hodiny, 4. - 5. hod. podľa rozvrhu.
10. - 12. 9. 
jesenný projektový týždeň
12. 9. - 16:00 Plenárne zasadnutie RZ EKG v knižnici ESŠ, po skončení triedne aktívy v jednotlivých triedach.

POZVÁNKA RZ EKG        Návrh rozpočtu ekg 2018-2019 členská schôdza  
Správa o hospodárení 31. 8. 2018 členská schôdza

13. 9. - účelové cvičenie OŽAZ
14. 9. 
- Amfiteáter EKG
27. 9. - návšteva Štátnej vedeckej knižnice v Prešove (III. A, VII. O), štátneho archívu (I. A, V. O), Ústavného súdu v Košiciach (IV. A, VIII. O)
27. - 28. 9. - Prešov číta rád - besedy so spisovateľmi

 


Organizačné zložky: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 09/11/2018 - 12:21
DOD EKG