Výsledky prijímacieho konania EKG4 

 
Výsledky prijímacieho konanie v 1. kole - každý zákonný zástupca dostal oznámenie o pridelenom kóde, pod ktorým je uvedený uchádzač o štúdium. Rodičia, ktorým kód žiaka nebol z rôznych dôvodov doručený, sa môžu informovať u pani zástupkyne emailom: benova@esspo.sk alebo telefonicky:  0915 651 991.
 
 
Záväzné potvrdenie o nastúpení do EKG - v prípade, že uchádzač patrí do skupiny prijatých, je potrebné doručiť do školy Potvrdenie o nastúpení do EKG, ktoré Vám posielam v prílohe emailu. Záväzné potvrdenie je potrebné vypísať, podpísať, naskenovať a poslať na email riaditel@esspo.sk v termíne do 28.05.2020 do 15.00 alebo osobne do školy na Námestie legionárov 3 v Prešove v pracovných dňoch od 08.00 do 15.00. 
 

V prípade akýchkoľvek otázok, píšte na riaditel@esspo.sk alebo telefonujte na 0918 828 221. 

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: