Poradenstvo

Žiakom, zamestnancom aj rodičom sú na škole k dispozícií duchovný správca, výchovný poradca a školská psychologička, ktorí poskytujú odborné individuálne alebo skupinové poradenstvo vo svojej oblasti.

Bližšie informácie získate po kliknutí na odkaz nižšie.

Duchovné poradenstvo:

Konzultačné hodiny duchovného správcu: streda - 1500 - 1630

Výchovné a kariérne poradenstvo:

Psychologické poradenstvo:

Organizačné zložky: