EZŠ - 1. stupeň (1. - 4. ročník)

 

Október

2. - 4.10. 2019 - Jesenný projektový týždeň

15. 10. 2019 - Pisateľské brčko

27.10. 2019 - Vystúpenie k mesiacu úcty k starším - 9:00 Služby Božie

28.10. 2019 - Červená čiapočka DJZ

September

27.9.2019 - Beseda so spisovateľom Júliusom Belanom v knižnici Slniečko - 4. ročníky

20.9.2019 - Imatrikulácia prvákov (ŠKD)

Vážení rodičia, 
pozývame Vás na členskú schôdzu Rodičovského združenia pri Evanjelickej základnej škole v Prešove, ktorá sa uskutoční v utorok 10.09.2019 o 16.30 v knižnici školy
Po skončení členskej schôdze ( asi o 17.30) sa budú konať triedne aktívy v triedach, na ktorých si zvolíte triednych dôverníkov na tento školský rok. O 18.00 sa v knižnici uskutoční stretnutie členov rodičovskej rady.

2. 9. 2019 o  8:30 - Slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. chráme Svätej Trojice (1. stupeň)

                                Po skončení SLB idú žiaci 1.AB a 5.AB do školy s triednym učiteľom, ostatní žiaci domov.

 

Zoznam pomôcok na školský rok 2019/2020.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

 

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: