Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

EZŠ - 1. stupeň (1. - 4. ročník)

Jún

11.6.2018 - Beseda s Danielom Hevierom

11.6. - 15.6. 2018 - Škola v prírode 1.-2. ročník - Veľký Slavkov - návrat Pavlovičovo námesti 15:30 - 16:00

                                                        3. - 4. ročník - Slovenský Raj - návrat Pavlovičovo námestie 15:00 - 15:30

20.6. a 21.6. - Oslava Šlabikára

21.6. 2018 - OŽAZ

22.6.2018 - Detská Minikonferencia

24.6. 2018 - Lutheriáda

25.6.2018 - Beh Kmeťovým stromoradím

 

Máj

2.5.2018 - 16:00 - Triedne aktívy - INFORMÁCIE O ŠKOLE V PRÍRODE

 4.5.2018 - Testovanie KOMPARO - 4. ročník

4.5.2018 - Duchovná pieseň - celoslovenské kolo

5.5.2018 - Vivat Georgius

14.5. 2018 - Fotenie tried

15.5.2018 - Olympiáda v Anglickom jazyku

20.5.2018 - 9:00 Vystúpenie v kostole pri príležitosti Dňa matiek

24.5.2018 - Výchovný koncert Mozart

25.5.2018 - Biblická olympiáda - celoslovenské kolo

30.5.2018 - Divadelné predstavenie v DJZ - Buratino

 

Apríl

4.4.2018 - od 14:30 - 18:00 hod Zápis do prvého ročníka EZŠ

5.4.2018 - od 14:30 - 17:00 hod Zápis do prvého ročníka EZŠ

6.4.2018 - Deň učiteľov - obmedzená prevádzka EZŠ - ŠKD do 15:30

9.4.2018 - Pisateľské "brčko"

9. - 13.4.2018 - Jarný projektový týždeň

                         9.4. - pondelok: Deň vody - modré oblečenie

                       10.4 - utorok: Prírodovedný deň - zelené oblečenie

                       11.4. - streda: Ľudový deň - kroj

                       12.4. - štvrtok: Exkurzie - 1. a  4. ročník

                       13.4. - piatok: Exkurzie - 2. a 3. ročník 

12.4.2018 - od 14:30 - 17:00 hod Zápis do prvého ročníka EZŠ

19.4.2018 - od 14:30 - 17:00 hod Zápis do prvého ročníka EZŠ

20.4.2018 - Biblická olympiáda - školské kolo

26.4.2018 - od 14:30 - 17:00 hod Zápis do prvého ročníka EZŠ

 

Marec

4.3.2018 - spoločné korčuľovanie ESŠ od 15:10 - 16:10 - zimnný štadión

6.3.2018 -  knižnica Slniečko - slávnostné prijatie prvákov za čitateteľov

7.3.2018 -  beseda v knižnici Slniečko so spisovateľkou Gabrielou Futovou - 4.A, 4.B

7.3. 2018 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína - poézia

8.3.2018 - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína - próza

8.3.2018 -  o 16:00 Triedne aktívy 

9.3 2018 - Noc v škole - 1. stupeň EZŠ

12. - 16.3.2018  - Plavecký výcvik - 3.ročník

13.3.2018 - Okresné kolo Pytagoriády

14.3.2018 - Magický svet tanca

19.3.2018 - Matematický klokan

20.3.2018 -  Netradičná Vlastiveda v 4.B

22.-23.3.2018 - Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

27.3.2018 - Duchovná pieseň - školské kolo o 14:00 hod.

28.3.2018 - Služby Božie s požehnaním detí o 9:30 v chráme Sv. Trojice

29.3. - 3. 4.2018  - Veľkonočné prázdniny

 

Február

1.2.2018 - odovzdávanie polročných výpisov vysvedčení

2.2.2018 - polročné prázdniny

5. - 9.2 2018 - triedne kolá Hviezdoslavovho Kubína

9.2.2018 - Karneval - 14:00 - 15:30

16.2. 2018 - Deň otvorených dverí

22.2.2018 - 12 svetov

26.2.- 2.3. 2018 - Jarné prázdniny

 

Január

7.1.2018 - 17:10 - 18:10 - Spoločné korčuľovanie ESŠ - Zimný štadión ICE Aréna pod Kalváriou. 

16.1.2018 - Predškoláci vo veľkej škole.

25.1.2018 - Exkurzia 4.A, 4.B Židovská synagóga

December

6.12.2017 - Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou

13.12.2017 o 16:30  - Vianočná akadémia v kine Scala

17. 12. 2017 o 9:00 - Adventné vystúpenie v kostole

19.12.2017 - exkurzia 4.A, 4.B - Divadlo Jonáša Záborského

22.12.2017 o 9:30 - Slávnostné služby Božie a vylosovanie  sociálnej tomboly - výherná listina

22.12.2017 - ukončenie činnosti školy o 15:00 hod

23.12. - 7.1.2018 - Vianočné prázdniny

November

4.11.2017 od 16:50 - 17:50 - Korčuľovanie ESŠ - ICE Aréna

20. - 24.11.2017 - FAREBNÝ TÝŽDEŇ - žiaci prídu do školy každý deň  v oblečenie danej farby

                             Pondelok - modrá farba

                             Utorok - dievčatá ružová a chlapci sivá farba

                             Streda - biela a čierna farba

                             Štvrtok - červená farba

                             Piatok - zelená farba

27.11.2017 o 16:00 -  Triedne aktívy (konzultácie)

29.11.2017 - pečenie medovníkov 4.A

30.11.2017 - Všedkovedko

30.11.2017 - Ukončenie projektu KOZMIX

Október

9. - 13.10. 2017 - Jesenný - Reformačný projektový týždeň 

                             Pondelok - Dekalóg - stvárnenie 10 Božích prikázaní 

                             Utorok - Po stopách reformácie - exkurzia - 3. a 4. ročník

                             Streda - Spievame Pánovi na slávu - výroba hudobných nástrojov, nácvik piesne

                             Štvrtok - Olympiáda Božích detí

                             Piatok -  Besedy o povolaniach a  výroba biblických kamienkov

23.10.2017 - Deň školských knižníc

27.10.2017 - 9:30 - Služby Božie pre EZŠ a EMŠ s požehnaním (po ukončení riadna prevádzka)

28.10. - 31.10.2017 - Jesenné prázdniny

                               Začiatok vyučovania 2.11.2017 (štvrtok)

September

4. 9. 2017 - 8:30 - Detské služby Božie s požehnaním v Chráme sv. Trojice

6.9.2017 - 16:00 Plenárne zasadnutie RZ v knižnici, po skončení triedne aktívy.

18. - 22.2017 - Poďakovanie za úrodu - výstava výrobkov z ovocia a zeleniny

20.9.2017 - Triediš, triedim, triedime

26.9.2017 - Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti v knižnici Slniečko

29.9.2017 - Imatrikulácia prvákov

 

Pomôcky na školský rok 2017/2018

 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

 

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally