Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

EZŠ - 1. stupeň (1. - 4. ročník)

Marec

7.3.2019 - 8:00 - 16:00 - Deň otvorených dverí

11. - 15.3.2019 - Plavecký výcvik 3. A a 3.B

18.3.2019 - Divadelné predstavenie "Legenda o stratenom meste" 4.A a 4.B

20.3.2019 o 16:00 - Triedny aktív

21.3.2019 - Matematický Klokan

22.3. 2019 - Deň vody

23.3. 2019 -  15:45 - 16:45 - PSK Aréna - Spoločné korčuľovanie ESŠ

Február

1.2.2019 - Polročné prázdniny

7.2. 2019 od 14.00 - 15:30 - Karneval (ŠKD) - Prosíme rodičov, ktorých deti sa karnevalu nezúčastnia, aby si ich vyzdvihli do 13:45.

11.2.2019 - Predškoláci vo veľkej škole

12.2. 2019 - Divadlo Špinuška - 2.A, 2.B

11. - 15.2. 2019 - Triedne kolá Hviezdoslavov Kubín

18. - 22.2.2019 - Jarné prázdniny

26.2. 2019 - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - poézia

28.2. 2019 - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - próza

 

Január

Oznam pre rodičov: Voľby do RADY ŠKOLY /30.1.2019/
Vážení rodičia, 

dávame Vám do pozornosti materiály, ktorými sa spúšťa voľba členov Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove, konkrétne zástupcov 3 rodičov. Od pondelka 21.01.2019 až do termínu volieb, 30.01.2019, bude voľby usmerňovať mandátová a volebná komisia v zložení: Emília Mathéová (ekg), Ing. Matúš Martiček (emš) a Ing. Jozef Wagner (ezš).

 

December

Milí rodičia a priatelia školy,Sociálna tombola 2018
 
aj v tomto šk. roku pripravujeme v predvianočnom čase sociálnu tombolu, ktorej výťažok bude venovaný Občianskemu združeniu Malíček (podpora predčasne narodených detí).
V prípade, že chcete prispieť do žrebovaní vhodnou cenou, kontaktujte duchovného správcu Mateja Oráča na adrese: orac@esspo.sk
Žrebovanie cien bude zvlášť pre EZŠ 1. - 4. ročník a zvlášť pre EZŠ 5.- 9. ročník a EKG sa bude konať v Chráme Svätej Trojice 21. decembra 2018.
Ďakujeme.
 

10.12.2018 - Vianočná besiedka 2.A o 16:30 v triede 2.A

10.12.2018 - Vianočná besiedka 3.A a 3.B o 16:30 v knižnici ESŠ

11.12.2018 - Vianočná besiedka 2.B o 16:30 v triede 2.A

12.12.2018 - Vianočná besiedka 1.A o 16:30 v triede 2.A

12.12.2018 - Vianočná besiedka 1.B o 16:30 v triede 1.B

12.12.2018 - Pytagoriáda 3.- 5. ročník

12.12.2018  o 16:00 knižnica ESŠ - Seminár pre rodičov so školskou psychologičkou. 

V dňoch 17. – 19.12.2018 sa bude

v priestore chodby EZŠ 1-4 konať vianočná burza, na ktorú Vás srdečne pozývame.

Čas predaja výrobkov:

od 7.30 do 7.55 hod.

od 9.40 do 10.00 hod.

od 15.30 do 16.30 hod.               Kolektív ŠKD

21.12.2018 - Predvianočné Služby Božie o 9:30 v Chráme Svätej Trojice

21. 12. 2018 - Ukončenie prevádzky školy o 13:00

 

November

10.11.2018  o 13:25-14:25 - Korčuľovanie ESŠ - PSK Aréna - Sekčov

19. - 23.11.2018 - Farebný týždeň

28.11.2018 o 16:00 - triedne aktívy, konzultácie (okrem 4.A a 4.B)

29.11. 2018 - Vianočná besiedka 4.A,B - knižnica ESŠ

29.11. 2018 - Všedkovedko

30.11. 2018 - Zdravý úsmev, 1.A,B a 2. A,B

Október

8. - 12.10. 2018 - Jesenný projektový týždeň

8. 10. 2018 - Pisateľské brčko

21.10.2018 o 9:00 - Vystúpenie pre starých rodičov v Chráme Sv. Trojice 

26.10.2018 - Zdravý úsmev, 1.A,B a 2.A,B

26.10.2018 - ŠKD - Šarkaniáda

29.10.2018 - Riaditeľské voľno

September

3. 9. 2018 - 8.30 - Detské služby Božie s požehnaním v Chráme sv. Trojice pre EMŠ a 1. stupeň EZŠ.

13.9.2018 - 16:00 - Členská schôdza RZ - Školská knižnica, po ukončení triedne aktívy v kmeňových triedach

24.9.2018 - Začiatok činnosti krúžkov

Každý žiak dostane 1 vzdelávací poukaz a môže ho použiť ako poplatok za realizáciu krúžku.
Ak je žiak prihlásený do ŠKD, môže navštevovať aj krúžok, pokiaľ súhlasí vedúca krúžku.
Ak žiak nie je prihlásený do ŠKD, môže navštevovať krúžok iba tam, kde odovzdá vzdelávací poukaz
alebo bude platiť 3,00 € mesačne za každý krúžok.

28.9.2018 - Prešov číta rád - Beseda so spisovateľom - 4. A,B

28.9.2018 - ŠKD - Imatrikulácia prvákov

 

 

 

Pomôcky na školský rok 2018/2019

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

 

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 08/03/2019 - 15:43
Oznamy
Vážení rodičia.

Do 31.3.2019 máte možnosť podporiť našu prácu 2% dane. Bližšie informácie.


Zápis do 1. ročníka našej základnej školy sa uskutoční dňa 1.4.2019 v čase 14:30 - 18:00 a následne každý štvrtok v čase 15:00 - 17:00 v priestoroch školy.


Záujemcom o štúdium v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu dávame do pozornosti 4-ročnú a 8-ročnú formu štúdia.