Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

EZŠ - 1. stupeň (1. - 4. ročník)

December

Milí rodičia a priatelia školy,Sociálna tombola 2018
 
aj v tomto šk. roku pripravujeme v predvianočnom čase sociálnu tombolu, ktorej výťažok bude venovaný Občianskemu združeniu Malíček (podpora predčasne narodených detí).
V prípade, že chcete prispieť do žrebovaní vhodnou cenou, kontaktujte duchovného správcu Mateja Oráča na adrese: orac@esspo.sk
Žrebovanie cien bude zvlášť pre EZŠ 1. - 4. ročník a zvlášť pre EZŠ 5.- 9. ročník a EKG sa bude konať v Chráme Svätej Trojice 21. decembra 2018.
Ďakujeme.
 

10.12.2018 - Vianočná besiedka 2.A o 16:30 v triede 2.A

10.12.2018 - Vianočná besiedka 3.A a 3.B o 16:30 v knižnici ESŠ

11.12.2018 - Vianočná besiedka 2.B o 16:30 v triede 2.A

12.12.2018 - Vianočná besiedka 1.A o 16:30 v triede 2.A

12.12.2018 - Vianočná besiedka 1.B o 16:30 v triede 1.B

12.12.2018 - Pytagoriáda 3.- 5. ročník

12.12.2018  o 16:00 knižnica ESŠ - Seminár pre rodičov so školskou psychologičkou. 

V dňoch 17. – 19.12.2018 sa bude

v priestore chodby EZŠ 1-4 konať vianočná burza, na ktorú Vás srdečne pozývame.

Čas predaja výrobkov:

od 7.30 do 7.55 hod.

od 9.40 do 10.00 hod.

od 15.30 do 16.30 hod.               Kolektív ŠKD

21.12.2018 - Predvianočné Služby Božie o 9:30 v Chráme Svätej Trojice

21. 12. 2018 - Ukončenie prevádzky školy o 13:00

 

November

10.11.2018  o 13:25-14:25 - Korčuľovanie ESŠ - PSK Aréna - Sekčov

19. - 23.11.2018 - Farebný týždeň

28.11.2018 o 16:00 - triedne aktívy, konzultácie (okrem 4.A a 4.B)

29.11. 2018 - Vianočná besiedka 4.A,B - knižnica ESŠ

29.11. 2018 - Všedkovedko

30.11. 2018 - Zdravý úsmev, 1.A,B a 2. A,B

Október

8. - 12.10. 2018 - Jesenný projektový týždeň

8. 10. 2018 - Pisateľské brčko

21.10.2018 o 9:00 - Vystúpenie pre starých rodičov v Chráme Sv. Trojice 

26.10.2018 - Zdravý úsmev, 1.A,B a 2.A,B

26.10.2018 - ŠKD - Šarkaniáda

29.10.2018 - Riaditeľské voľno

September

3. 9. 2018 - 8.30 - Detské služby Božie s požehnaním v Chráme sv. Trojice pre EMŠ a 1. stupeň EZŠ.

13.9.2018 - 16:00 - Členská schôdza RZ - Školská knižnica, po ukončení triedne aktívy v kmeňových triedach

24.9.2018 - Začiatok činnosti krúžkov

Každý žiak dostane 1 vzdelávací poukaz a môže ho použiť ako poplatok za realizáciu krúžku.
Ak je žiak prihlásený do ŠKD, môže navštevovať aj krúžok, pokiaľ súhlasí vedúca krúžku.
Ak žiak nie je prihlásený do ŠKD, môže navštevovať krúžok iba tam, kde odovzdá vzdelávací poukaz
alebo bude platiť 3,00 € mesačne za každý krúžok.

28.9.2018 - Prešov číta rád - Beseda so spisovateľom - 4. A,B

28.9.2018 - ŠKD - Imatrikulácia prvákov

 

 

 

Pomôcky na školský rok 2018/2019

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

 

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 21/12/2018 - 13:49
Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Keďže aj v nasledujúcich týždňoch bude pokračovať výstavba multifunkčného ihriska, nebude možné parkovanie v areáli školy. Parkovanie budú mať zabezpečené iba zamestnanci školy. Rodičom a verejnosti odporúčame parkovisko na Pavlovičovom námestí, ktoré je ráno do 08.00 bezplatné. Privádzanie a odvádzanie detí a žiakov do a zo školy bude možné cez vchodové dvere z Námestia legionárov alebo cez bráničku od ulice Janka Borodáča. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz vstupu na stavenisko, ktoré bude riadne vyznačené.

 

Ďakujeme za pochopenie.  

vedenie školy