Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

EZŠ - 1. stupeň (1. - 4. ročník)

Zoznam pomôcok na školský rok 2019/2020.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Jún

4. 6. 2019 - Celoslovenské kolo Biblickej olympiády, Košice

5.6.2019 - Fotografovanie tried

10. - 14.6. 2019 - Škola v prírode, 1.-2. ročník Evanjelická republika, Veľký Slavkov

                                                       3.-4. ročník Autoškola, Tatranská Lesná

19.6.2019 - Lienka Školienka - školská knižnica 1.A

25.6..2019 - Minikonferencia

21.6.2019 - OŽAZ

23. 6. 2019 - Lutheriáda

25.6.2019 - Lienka Školienka - trieda 1.B

28.6.2019 - 10:30 Koncoročné SlužbyBožie s požehnaním

Máj

2. 5. 2019 - Testovanie Komparo - 4. ročník

6. - 10. 5. 2019 - Jarný projektový týždeň

Počas jednotlivých dní navštívime Krajské múzeum v Prešove, Ekopark, Literártnu kaviareň Viola a Steelpark KE. Knižnica Slniečko nám priblíži zážitkové čítanie – Lož má krátke nohy. Súčasťou projektového týždňa budú aj samotná tvorba projektov. Nazrieme aj do zákulisia Divadla Jonáša Záborského a svoje povolanie nám priblížia zamestnanci Študentského rádia. Čaká nás  aj Olympiáda Božích detí a medzitriedny zápas vo vybíjanej.
 
Všetky aktivity a exkurzie sú financované z príspevkov rodičovského združenia.
 
(Pozn: Rozpis jednotlivých aktivít a exkurzií podľa tried je súčasťou rozvrhu hodín, ktorý je platný iba v danom týždni).

10. 5. 2019 - Celoslovenské kolo súťaže Duchovná pieseň ECAV Martin

12. 5. 2019 o 9:00 hod  - Deň matiek - vystúpenie v Chráme sv. Trojice

12. 5: 2019  o 14:00 (pod hradom) - Šarišský výstup pre mamu

14. - 15. 5. 2019 - Testovanie TIMSS

15.5 – 17.5. 2019 - zber papiera. Papier doneste zviazaný a vložte ho do pristaveného kontajnera na papier v priestore pri telocvični. Množstvo papiera nahláste triednej učiteľke Vášho dieťaťa cez slovníček.

15.5.2019 - Pisateľské brčko - vyhodnotenie

29.5. 2019 - Triedne aktívy  a informácie o škole v prírode

 

Apríl

1.4.2019 - Zápis žiakov do 1. ročníka 14:30 - 18:00

8.4.2019 - Duchovná pieseň - školské kolo

11.4.2019 - Zápis žiakov do 1. ročníka 15:00 - 17:00

10. - 12.4. - SABI viečka a tetrapaky – donáška do školy 10.-12.4. Prosíme Vás, aby ste aj po odovzdaní surovín, pokračovali v zbere, ktorý pomáha šetriť životné prostredie.     

12.4.2019 -Noc v škole

12.4.2019 - Školské a seniorátne kolo Biblickej olympiády

15.4.2019 - Olympiáda v anglickom jazyku.

17.4.2019 - Služby Božie v chráme - prebieha riadne vyučovanie a ŠKD  končí prevádzku o 16:30.

18. - 23.4.2019 - Veľkonočné prázdniny

25.4.2019 - Zápis žiakov do 1. ročníka 15:00 - 17:00

 

Marec

7.3.2019 - 8:00 - 16:00 - Deň otvorených dverí

11. - 15.3.2019 - Plavecký výcvik 3. A a 3.B

18.3.2019 - Divadelné predstavenie "Legenda o stratenom meste" 4.A a 4.B

20.3.2019 o 16:00 - Triedny aktív

21.3.2019 - Matematický Klokan

21. a 22.3.2019 - Okresné kolá Hviezdoslavovoho Kubína

22.3. 2019 - Deň vody

23.3. 2019 -  15:45 - 16:45 - PSK Aréna - Spoločné korčuľovanie ESŠ

27.3.2019 - Zmena organizácie vyučovania

Evanjelická základná škola 1.-4. riadna prevádzka
Školský klub detí pri ESŠ skrátená prevádzka do 15.00 hod.
Evanjelická základná škola 5.-9. riaditeľské voľno.

Február

1.2.2019 - Polročné prázdniny

7.2. 2019 od 14.00 - 15:30 - Karneval (ŠKD) - Prosíme rodičov, ktorých deti sa karnevalu nezúčastnia, aby si ich vyzdvihli do 13:45.

11.2.2019 - Predškoláci vo veľkej škole

12.2. 2019 - Divadlo Špinuška - 2.A, 2.B

11. - 15.2. 2019 - Triedne kolá Hviezdoslavov Kubín

18. - 22.2.2019 - Jarné prázdniny

26.2. 2019 - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - poézia

28.2. 2019 - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - próza

 

Január

Oznam pre rodičov: Voľby do RADY ŠKOLY /30.1.2019/
Vážení rodičia, 

dávame Vám do pozornosti materiály, ktorými sa spúšťa voľba členov Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove, konkrétne zástupcov 3 rodičov. Od pondelka 21.01.2019 až do termínu volieb, 30.01.2019, bude voľby usmerňovať mandátová a volebná komisia v zložení: Emília Mathéová (ekg), Ing. Matúš Martiček (emš) a Ing. Jozef Wagner (ezš).

 

December

Milí rodičia a priatelia školy,Sociálna tombola 2018
 
aj v tomto šk. roku pripravujeme v predvianočnom čase sociálnu tombolu, ktorej výťažok bude venovaný Občianskemu združeniu Malíček (podpora predčasne narodených detí).
V prípade, že chcete prispieť do žrebovaní vhodnou cenou, kontaktujte duchovného správcu Mateja Oráča na adrese: orac@esspo.sk
Žrebovanie cien bude zvlášť pre EZŠ 1. - 4. ročník a zvlášť pre EZŠ 5.- 9. ročník a EKG sa bude konať v Chráme Svätej Trojice 21. decembra 2018.
Ďakujeme.
 

10.12.2018 - Vianočná besiedka 2.A o 16:30 v triede 2.A

10.12.2018 - Vianočná besiedka 3.A a 3.B o 16:30 v knižnici ESŠ

11.12.2018 - Vianočná besiedka 2.B o 16:30 v triede 2.A

12.12.2018 - Vianočná besiedka 1.A o 16:30 v triede 2.A

12.12.2018 - Vianočná besiedka 1.B o 16:30 v triede 1.B

12.12.2018 - Pytagoriáda 3.- 5. ročník

12.12.2018  o 16:00 knižnica ESŠ - Seminár pre rodičov so školskou psychologičkou. 

V dňoch 17. – 19.12.2018 sa bude

v priestore chodby EZŠ 1-4 konať vianočná burza, na ktorú Vás srdečne pozývame.

Čas predaja výrobkov:

od 7.30 do 7.55 hod.

od 9.40 do 10.00 hod.

od 15.30 do 16.30 hod.               Kolektív ŠKD

21.12.2018 - Predvianočné Služby Božie o 9:30 v Chráme Svätej Trojice

21. 12. 2018 - Ukončenie prevádzky školy o 13:00

 

November

10.11.2018  o 13:25-14:25 - Korčuľovanie ESŠ - PSK Aréna - Sekčov

19. - 23.11.2018 - Farebný týždeň

28.11.2018 o 16:00 - triedne aktívy, konzultácie (okrem 4.A a 4.B)

29.11. 2018 - Vianočná besiedka 4.A,B - knižnica ESŠ

29.11. 2018 - Všedkovedko

30.11. 2018 - Zdravý úsmev, 1.A,B a 2. A,B

Október

8. - 12.10. 2018 - Jesenný projektový týždeň

8. 10. 2018 - Pisateľské brčko

21.10.2018 o 9:00 - Vystúpenie pre starých rodičov v Chráme Sv. Trojice 

26.10.2018 - Zdravý úsmev, 1.A,B a 2.A,B

26.10.2018 - ŠKD - Šarkaniáda

29.10.2018 - Riaditeľské voľno

September

3. 9. 2018 - 8.30 - Detské služby Božie s požehnaním v Chráme sv. Trojice pre EMŠ a 1. stupeň EZŠ.

13.9.2018 - 16:00 - Členská schôdza RZ - Školská knižnica, po ukončení triedne aktívy v kmeňových triedach

24.9.2018 - Začiatok činnosti krúžkov

Každý žiak dostane 1 vzdelávací poukaz a môže ho použiť ako poplatok za realizáciu krúžku.
Ak je žiak prihlásený do ŠKD, môže navštevovať aj krúžok, pokiaľ súhlasí vedúca krúžku.
Ak žiak nie je prihlásený do ŠKD, môže navštevovať krúžok iba tam, kde odovzdá vzdelávací poukaz
alebo bude platiť 3,00 € mesačne za každý krúžok.

28.9.2018 - Prešov číta rád - Beseda so spisovateľom - 4. A,B

28.9.2018 - ŠKD - Imatrikulácia prvákov

 

 

 

Pomôcky na školský rok 2018/2019

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

 

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: 

Pi, 28/06/2019 - 12:55
Aktuálne informácie

Hurá! Prázdniny!