Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Zmeny na stránke

14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
14.11.2018

EZŠ - 1. stupeň (1. - 4. ročník)

November

10.11.2018  o 13:25-14:25 - Korčuľovanie ESŠ - PSK Aréna - Sekčov

19. - 23.11.2018 - Farebný týždeň

28.11.2018 o 16:00 - triedne aktívy, konzultácie

29.11. 2018 - Vianočná besiedka 4.A,B - knižnica ESŠ

29.11. 2018 - Všedkovedko

30.11. 2018 - Zdravý úsmev, 1.A,B a 2. A,B

Október

8. - 12.10. 2018 - Jesenný projektový týždeň

8. 10. 2018 - Pisateľské brčko

21.10.2018 o 9:00 - Vystúpenie pre starých rodičov v Chráme Sv. Trojice 

26.10.2018 - Zdravý úsmev, 1.A,B a 2.A,B

26.10.2018 - ŠKD - Šarkaniáda

29.10.2018 - Riaditeľské voľno

September

3. 9. 2018 - 8.30 - Detské služby Božie s požehnaním v Chráme sv. Trojice pre EMŠ a 1. stupeň EZŠ.

13.9.2018 - 16:00 - Členská schôdza RZ - Školská knižnica, po ukončení triedne aktívy v kmeňových triedach

24.9.2018 - Začiatok činnosti krúžkov

Každý žiak dostane 1 vzdelávací poukaz a môže ho použiť ako poplatok za realizáciu krúžku.
Ak je žiak prihlásený do ŠKD, môže navštevovať aj krúžok, pokiaľ súhlasí vedúca krúžku.
Ak žiak nie je prihlásený do ŠKD, môže navštevovať krúžok iba tam, kde odovzdá vzdelávací poukaz
alebo bude platiť 3,00 € mesačne za každý krúžok.

28.9.2018 - Prešov číta rád - Beseda so spisovateľom - 4. A,B

28.9.2018 - ŠKD - Imatrikulácia prvákov

 

 

 

Pomôcky na školský rok 2018/2019

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

 

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

Pi, 09/11/2018 - 12:21
DOD EKG