Logická olympiáda

Celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov základných škôl sa uskutočnilo tentokrát online, 11. novembra 2020. Naša žiačka, Camila Ema Ciglar zo 4.A postúpila medzi súťažiacich na základe výhry v školskom kole, v máji tohto roku. Organizátorom súťaže je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Okresným úradom - Odbor školstva v Prešove a mestom Prešov. Camilka, držíme palce!

-dem-

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: