EZŠ - 2. stupeň, aktivity

Online prednáška pre deviatakov o duálnom vzdelávaní

Aj keď momentálne nechodíme do školy a sme doma, nezabúdame na to, čo je dôležité a myslíme na svoju budúcnosť. Aby sme nedopadli ako 56% absolventov stredných škôl v Prešovskom kraji, ktorí po skončení školy nepracujú v odbore, ktorý vyštudujú, venujeme rozhodovaniu o výbere strednej školy patričnú pozornosť. Práve preto sme sa v utorok, 3.11.2020 zúčastnili on-line prednášky o duálnom vzdelávaní, ktoré sa realizuje aj na niektorých SŠ v Prešove. Poznanie výhod a podmienok duálneho vzdelávania nám pomôže pri ďalšom rozhodovaní.

Organizačné zložky: 

Adaptácia piatakov na 2. stupeň ZŠ

Vážení rodičia a žiaci,
dňa 21.10.2020 sme našej škole v spolupráci s výchovnou poradkyňou Mgr. Zuzanou Martausovou uskutočnili prieskum adaptácie našich piatakov pri prechode na II. stupeň, a to formou skupinovej diskusie, aktivít a dotazníka.

Veľmi sa z našich piatakov tešíme a myslíme, že aktuálne sa na II. stupni cítia dobre. Napokon, nahliadnite sami (dokument v prílohe) :-)

 

Organizačné zložky: 

Európsky deň jazykov na EZŠ (7.10.2020)

Zažili sme Európsky deň jazykov v praxi. Pýtate sa ako, keď sa nedá cestovať? Predsa on-line! Spojili sme sa mnohými školami z celého Slovenska a zapojili sme sa do on-line EDJ, ktorý usporiadal Štátny pedagogický ústav. 7. októbra 2020 sme sa zúčastnili on-line rýchlo kurzu francúzštiny a slovinčiny, učili sme sa o typických jedlách v jednotlivých regiónoch Talianska a dozvedeli sme sa mnoho zaujímavosti o Slovinsku.

Organizačné zložky: 

Prešov číta rád - Beseda s Braňom Jobusom 24.9.2020

Naši žiaci zažili stretnutie s  Braňom Jobusom  -  hudobníkom, spevákom, skvelým moderátorom, spontánnym, nefalšovaným autorom nádherných, vtipných kníh plných fantázie nielen pre deti....v rámci festivalu Prešov číta rád...a nielen Prešov.. :)

Organizačné zložky: 

Účelové cvičenie OŽAZ (11.9.2020)

Šarišský hrad – to bol cieľ piatkového vyučovania žiakov 5. a 6. ročníka, ktorí sa zúčastnili OŽAZu. Príjemné počasie, dobrá nálada, priateľské rozhovory a radosť z pobytu v prírode – tak by sa dal charakterizovať náš výstup, ktorý všetci žiaci zvládli bez akýchkoľvek problémov. Tí, ktorí mali energie stále dosť, vystúpili aj na vyhliadkovú vežu, kde sa pokochali krásnym pohľadom na okolité dediny, cesty, polia...

Organizačné zložky: 

Informatická on-line súťaž iBOBOR

Dňa 15. novembra 2019 sa konala celoslovenská informatická on-line súťaž iBOBOR.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 12 žiakov 5. ročníka (3 z 5.A a 9 z 5.B triedy) v kategórii BOBRÍK. V kategórii súťažilo 23 023 súťažiacich, plný počet bodov dosiahli 1094, úspešných riešiteľov je 12 890 (56,0%).

Organizačné zložky: 

Účelové cvičenie OŽAZ 13.9.2019

Piatkový krásny slnečný 13. september nám žiakom EZŠ priniesol možnosť stráviť super spoločný čas nielen v školských laviciach, ale aj za bránami školy vďaka realizácii účelového cvičenia Ochrany života a zdravia. Tento rok naše kroky smerovali na veľmi obľúbené turistické miesto - Šarišský hrad.

Organizačné zložky: 

Divadlo fyziky

To, že fyzika je naozaj úžasná veda, sa mohli na vlastné oči presvedčiť žiaci  6., 7. a 8. ročníka našej školy.  V rámci 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc zažili 7. marca v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice vystúpenie Úžasného divadla fyziky z Brna s názvom „Science show Divadla fyziky“. Každé vystúpenie tohto divadla má ústrednú tému, príbeh a myšlienku. Tou boli tento rok „Farbičky“.

Organizačné zložky: 

Stránky