EZŠ - 2. stupeň, aktivity

Informatická on-line súťaž iBOBOR

Dňa 15. novembra 2019 sa konala celoslovenská informatická on-line súťaž iBOBOR.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 12 žiakov 5. ročníka (3 z 5.A a 9 z 5.B triedy) v kategórii BOBRÍK. V kategórii súťažilo 23 023 súťažiacich, plný počet bodov dosiahli 1094, úspešných riešiteľov je 12 890 (56,0%).

Organizačné zložky: 

Účelové cvičenie OŽAZ 13.9.2019

Piatkový krásny slnečný 13. september nám žiakom EZŠ priniesol možnosť stráviť super spoločný čas nielen v školských laviciach, ale aj za bránami školy vďaka realizácii účelového cvičenia Ochrany života a zdravia. Tento rok naše kroky smerovali na veľmi obľúbené turistické miesto - Šarišský hrad.

Organizačné zložky: 

Divadlo fyziky

To, že fyzika je naozaj úžasná veda, sa mohli na vlastné oči presvedčiť žiaci  6., 7. a 8. ročníka našej školy.  V rámci 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc zažili 7. marca v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice vystúpenie Úžasného divadla fyziky z Brna s názvom „Science show Divadla fyziky“. Každé vystúpenie tohto divadla má ústrednú tému, príbeh a myšlienku. Tou boli tento rok „Farbičky“.

Organizačné zložky: 

Lamohlavy

Dňa 24. 10. 2018 sa konal 1.ročník školskej súťaže dvojíc v riešení rôznych logických úloh a hlavolamov pre žiakov 6. (primy), 7. (sekundy) a 8. ročníka (tercie). Súťažiaci mali v časovom limite 45 minút správne vyriešiť čo najviac z 20 hlavolamov, ktoré boli pre nich pripravené. Súťaže sa zúčastnilo 22 dvojíc.

Výsledky po kategóriách:

6. ročník EZŠ + Prima EKG

Organizačné zložky: 

Stránky