Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Zmeny na stránke

Krúžky

Krúžky ponúkané žiakom 2. stupňa EZŠ v šk. roku 2018/19

 

 

1. Športový krúžok

Vedúci krúžku:  Mgr. Anna Fabuľová

 (? utorok/piatok od 14.30 – 16.30). Dievčatá EZŠ 2., EKG – výber obsahu  (basketbal, volejbal, futbal, zumba, aerobik, stolný tenis, kondičné posilňovanie, turistika...) podľa záujmu

2. Zábavná fyzika

Vedúci krúžku: RNDr. Mária Kancírová, PhD.

Anotácia:Žiaci si jednoduchými pomôckami vyskúšajú zaujímavé pokusy, pri ktorých preskúmajú mnoho zaujímavých javov, overia si platnosť prírodných zákonov a lepšie si ich zapamätajú.

Cieľová skupina: 6.A, 7.A, II.O, III.O

3. Academic pre žiakov ESŠ

Vedúci krúžku: PhDr. Ľudmila Kónyová

Príprava a realizácia kultúrnych programov

Krúžok je určený všetkým študentom školy, ktorí sa chcú aktívne podieľať na príprave  kultúrnych programov(hrať v scénkach, moderovať, pripravovať scenáre, chystať kulisy, vypomáhať v réžii...), ktorí prednášajú umelecký text, ktorí sa pokúšajú o umeleckú tvorbu.

4. Môj kamarát počítač

Vedúci krúžku: RNDr. Iveta Germanová

Cieľová skupina: žiaci 5. – 7. ročníka EZŠ a I. – II.O EKG

Termín: štvrtok 13.00 – 15.00

Cieľ: zábavnou a pútavou formou naučiť žiakov programovať v programovacom prostredí Scratch, v ktorom žiaci získajú základné zručnosti programovania, riešenie problémov pomocou jednoduchých algoritmov, tvorba projektov (hier), bezpečné využívanie rôznych aplikačných a výukových programov v každodennom živote.

5. Turistický krúžok

Vedúci: Marián Damankoš

Cieľová skupina: žiaci od 10 do 20 rokov, ktorí zvládnu aspoň 4-hodinovú túru bez nariekania

Anotácia: Cieľom turistického krúžku bude vytváranie príležitostí pre pohyb v slovenských horách, objavovanie zaujímavýcha turisticky zaujímavých miest, spoznávanie našej krajiny a ľudí okolo nás. Nás plán: Zamkovského chata, Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata pri Zelenom plese, Ďumbier, Rysy, Kriváň, Lysá, Veľký Choč a pod.

Čas realizácie: víkendy a voľné dni podľa počasia

6. Domino  2018/2019               

Vedúci krúžku: ThDr. Matej Oráč, PhD.

Krúžok je určený všetkým žiakom EKG (príma – oktáva, I. ročník – IV. ročník) a  Evanjelickej základnej školy (2. stupeň), ktorí chcú duchovne rásť a spoločne sa stretávať k výkladu Božieho slova, modlitbám, piesňam a hrám. Súčasťou krúžkovej činnosti v školskom roku 2018/2019 bude aj jesenná a jarná víkendovka Domina pre členov krúžku, ale aj pre všetkých žiakov EKG, ktorí o tento výlet prejavia záujem. Ponúkame dve noci v škole pre žiakov EKG, jednu aj pre žiakov 2. stupňa EZŠ (6. – 9. ročník). V mesiaci september a jún pripravujeme pizza párty, v júni aj vodný futbal.

Čas konania krúžku: štvrtok 14: 45

 

7. ŠKOLSKÁ KAPELA MLADŠÍ ŽIACI

Vedúci krúžku: Mgr. Soňa Grestyová

Krúžok ponúka talentovaným žiakov možnosť podieľať sa na chválach, zdokonaliť sa v speve a hre a prezentovať svoje schopnosti na pravidelných službách Božích a vystúpeniach organizovaných školou alebo CZ.

Veková kategória – neobmedzená, Miestnosť: KvartaTermín: pondelok 14:15 – 16:00 = nácvik, streda 7:15  - 8:30 = služby Božie,

8. Kúzelná matematika

Vedúca krúžku: PaedDr. Adriana Pancuráková

Cieľová skupina: žiaci 5. -9. ročníka ZŠ so záujmom o matematické hlavolamy a riešenie zaujímavých logických úloh

Zameranie: Cieľom krúžku je rozvíjať  logické myslenie žiakov, budovať pozitívny prístup k matematike, vzbudiť záujem o matematické logické hry, hľadať čaro, krásu v rôznych spôsoboch riešenia hlavolamov a logických úloh

 

 

 

 

Organizačné zložky: 
Školský rok: 

Take responsibility and speak up – locally and globally

St, 03/04/2019 - 12:12
Oznamy
Vážení rodičia.

Zápis do 1. ročníka našej základnej školy sa koná každý štvrtok v čase 15:00 - 17:00 v priestoroch školy.


Záujemcom o štúdium v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu dávame do pozornosti 4-ročnú a 8-ročnú formu štúdia.