Vyhodnotenie testovania KOMPARO 2017/2018

Na testovaní sa dňa 16.11. 2017 zúčastnilo 9242 žiakov z 392 škôl.

Testovanie žiakov 8.A z MAT

Počet testovaných žiakov: 15

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 44,2 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 50,4 %

Percento škôl, ktoré v teste z MAT dosiahli horší výsledok ako vaša škola: 32,5%


Testovanie žiakov 8.A zo SJL

Počet testovaných žiakov: 15

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 55,2 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 62,8 %

Percento škôl, ktoré v teste zo SJL dosiahli horší výsledok ako vaša škola: 18,4 %


Testovanie žiakov 8.A z BIO

Počet testovaných žiakov: 15

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 44,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 48,0 %

Percento škôl, ktoré v teste z BIO dosiahli horší výsledok ako vaša škola: 40,4 %


Testovanie žiakov 8.A z GEO

Počet testovaných žiakov: 15

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 34,9 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 43,6 %

Percento škôl, ktoré v teste z GEO dosiahli horší výsledok ako vaša škola: 25,8 %


VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 49,7 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 54,5 %

Percento škôl, ktoré v teste z VŠP dosiahli horší výsledok ako vaša škola: 29,9 %

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: