Výsledky KOMPARO 6.A

Vyhodnotenie Komparo 2016/2017

Testovanie žiakov 6.A z MAT

Počet testovaných žiakov: 15

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 56,0%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 66,8%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 60,0%

Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli horší výsledok ako táto trieda: 37,3%

Podľa grafu, ktorý ukazuje, ako je využitý potenciál žiakov (vyjadrený priemerným výsledkom vo VŠP), dosiahli žiaci 6.A lepšie výsledky, než by zodpovedalo ich VŠP.


Testovanie žiakov 6.A zo SJL

Počet testovaných žiakov: 15

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 43,0%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 53,5%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 55,9%

Percento testovaných tried, ktoré v teste zo SJL dosiahli horší výsledok ako táto trieda: 7,9%


Testovanie žiakov 6.A z DEJ

Počet testovaných žiakov: 15

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 26,7%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 46,5%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 52,1%

Percento testovaných tried, ktoré v teste z DEJ dosiahli horší výsledok ako táto trieda: 0,6%


Testovanie žiakov 6.A z FYZ

Počet testovaných žiakov: 15

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 59,6%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 54,0%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 67,1%

Percento testovaných tried, ktoré v teste z FYZ dosiahli horší výsledok ako táto trieda: 19,2%

Podľa grafu, ktorý ukazuje, ako je využitý potenciál žiakov (vyjadrený priemerným výsledkom vo VŠP), dosiahli žiaci 6.A lepšie výsledky, než by zodpovedalo ich VŠP.

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: