Lyžiarsky výcvikový kurz

Od 16. do 21. februára naši žiaci absolvovali Lyžiarsky výcvikový kurz v Tatranskej Lomnici.