Prijímacie konanie

Informácia o prijatí detí od 01.09.2020 - každý zákonný zástupca bude informovaný pani zástupkyňou riaditeľa školy o tom, či bolo dieťa prijaté. 

Po informácii o prijatí, prosím vyplniť a nechať lekárom potvrdiť Potvrdenie o zdravotnom stave  dieťaťa a doručiť na sekretariát školy do 10.06.2020. Ak to nie je možné, informujte nás emailom zaslaným na adresu - saboloval@esspo.sk
 

Prijímanie detí do EMŠ sa uskutoční podľa schválených Kritérií prijímania detí do EMŠ na školský rok 2020/2021. Zákonný zástupca dieťaťa pošle vyplnenú prihlášku bez potvrdenia lekára o zdravotnom stave dieťaťa na adresu školy v termíne do 31.05.2020. Prihlášku je možné zaslať poštou alebo osobne vhodiť do poštovej schránky na vstupných dverách školy. Prihláška

Usmernenie ministra školstva k prihlasovaniu detí do materských škôl: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/

 Kritériá na prijímanie detí do EMŠ pre školský rok 2020 - 2021

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Žiadosti do EMŠ na školský rok 2020/2021 môžete podávať do 31.mája 2020.

Organizačné zložky: 
Školský rok: