aktuality

Aktuality

Aktuálne informácie k prijímaniu žiakov do EZŠ a EKG

Evanjelická základná škola

Dňa 9.3.2020 sa uskutoční Deň otvorených dverí EZŠ prostredníctvom Zoom konferencie.

Do 1. ročníka môžeme v 2 triedach prijať spolu 44 žiakov. Zápis začína 1.4.2021 a bude prebiehať elektronicky.

Bližšie informácie aj podmienky zápisu si môžete prečítať tu.

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 3.5.2021 a 10.5.2021 so začiatkom o 900.

Do 1. ročníka 4-ročného gymnázia môžeme prijať 25 žiakov. Prihlášku je potrebné poslať do 16.4.2021.

Do 1. ročníka 8-ročného gymnázia môžeme prijať 18 žiakov. Prihlášku je potrebné poslať do 16.4.2021.

Bližšie informácie aj podmienky zápisu si môžete prečítať tu.

 

Deň otvorených dverí EKG

Milí piataci a deviataci, milí rodičia.
 
Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove je vzdelávacou otvorenou inštitúciou pre všetkých žiakov 5. ročníka do prímy 8-ročného gymnázia EKG a žiakov 9. ročníka 1. ročníka do 4-ročného gymnázia EKG. Poskytujeme všeobecné gymnaziálne vzdelanie v zmysle ekumenického dialógu, kresťanskej lásky a vytvárania tvorivého a priateľského prostredia pre budovanie otvorenej občianskej spoločnosti na kresťanských základoch a bez rozdielu vierovyznania.
Aktuálna situácia nám neumožňuje zorganizovať Deň otvorených dverí obvyklým spôsobom a privítať Vás v priestoroch našej školy. Preto vás srdečne pozývame na online Deň otvorených dverí EKG, ktorý sa uskutoční prostredníctvom Zoom videokonferencie vo štvrtok 11. februára 2021 v čase od 15:30 - 16:30 hod.

Sledujte našu facebookovú stránku, kde sa dozviete viac.

 

Príkaz riaditeľa školy č. 04/2021

Spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách Evanjelickej spojenej školy s platnosťou od 18.01.2021 do 22.01.2021.

 

Evanjelická materská škola:  

18.-22.01.2021       prevádzka je prerušená

 

Školský klub detí (platí iba pre žiakov prijatých do ŠKD)

18.-22.01.2021       dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.

 

 

Evanjelická základná škola – prvý stupeň: 

18.-22.01.2021       dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.

 

Evanjelická základná škola – druhý stupeň:

18.-22.01.2021       dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta:

11.-22.01.2021       dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A:

11.-22.01.2021       dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A:

18.-22.01.2021       dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.

Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

 

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.