Obnovenie prevádzky školy

Príkaz riaditeľa školy č. 21/2020 o prevádzke organizačných zložiek školy