Prijímacie skúšky do EKG

Evanjelické kolegiálne gymnázium

Z dôvodu obsadenia voľných miest vyhlasujeme 2.kolo prijímacieho konania do EKG4.

V školskom roku 2020/2021 ponúkame štúdium v 4-ročnom gymnáziu a 8-ročnom gymnáziu.

Pozrite si nové kritériá prijímacieho konania na 4-ročné gymnázium.

Pozrite si nové kritériá prijímacieho konaina na 8-ročné gymnázium.

V 4-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 24 žiakov pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy do 19.05.2020.

Prijatý uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca najneskôr 4.6.2020 oznámi škole, či na školu nastúpi alebo nenastúpi na priloženom tlačive.

 

Harmonogram

Kritériá pre 2. kolo

Nové kritériá EKG4

Výsledky

Testy z minulých rokov

 

V 8-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 22 žiakov pre žiakov 5. ročníka ZŠ.

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy do 19.05.2020.

 

Harmonogram

Nové kritérií EKG8

Kritériá EKG8 - pôvodné, neplatné

Výsledky

Testy z minulých rokov