Prijímacie skúšky do EKG

Evanjelické kolegiálne gymnázium

V školskom roku 2021/2022 ponúkame štúdium v 4-ročnom gymnáziu a 8-ročnom gymnáziu.

 

V 4-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 25 žiakov pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

 

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy do 8.04.2021.

Prijatý uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca najneskôr 19.5.2021  (zápis) oznámi škole, či na školu nastúpi alebo nenastúpi na priloženom tlačive.

 

Harmonogram

Kritériá EKG4

Výsledky

Testy z minulých rokov

 

V 8-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 18 žiakov pre žiakov 5. ročníka ZŠ.

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy do 8.04.2021.

 

Harmonogram

Kritériá EKG8

Výsledky

Testy z minulých rokov