Školská jedáleň informuje

 Oznam pre rodičov

Poskytovanie stravy pre deti EMŠ a EZŠ 1. a 2. stupňa začína až po uhradení správnych poplatkov a po odovzdaní zápisného lístka.

Stravu pre deti EMŠ podávame od 2.9.2020, dieťa zákonný zástupca odhlasuje najneskôr do 8:00 hod. ráno v daný deň triednej učiteľke v EMŠ na tel. číslo 0915 272 023.

Poskytovanie stravy pre žiakov 1. a 2. stupňa (5. ročník) začína od 3.9.2020.

Kontakt na vedúcu školskej jedálne: 0908 203 176 alebo jedaleness@esspo.sk.


Príspevok na stravu

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pre školský rok 2020/2021 je stanovený na 1,75 € na 1 jedlo/deň pre dieťa vo veku 2-5 rokov. Deti predškolského veku doplácajú 0,55 €.

Pre žiakov 1. - 4. ročníka základnej školy je cena stravného 1,38 € za 1 obed, doplatok je 0,18 €.

Pre žiakov 5. ročníka základnej školy je cena stravného 1,48 € za 1 obed, doplatok je 0,28 €.


Uhrádzanie stravného

Zálohovú platbu je potrebné uhradiť do 25.8.2020.

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa účet školskej jedálne : SK50 1100 0000 0029 2784 3336

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol:  každý žiak má priradený svoj vlastný symbol

Do správy pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko stravníka

Pri platení poštovou poukážkou - najneskôr do 20. dňa.

 

Vyúčtovanie za marec


Odhlasovanie stravy

Zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa/žiaka cez internet na adrese Odhlasovanie alebo kliknutím na obrázok, pomocou prihlasovacieho mena a hesla.

Naša jedáleň má číslo 9485. Po vyplnení prihlasovacieho mena a hesla, v objednávkach sa odhlasuje. (odklikne), potom potvrdiť zelené tlačítko odoslať.

prihlasovacie meno - priezviskomeno (bez diakritiky)

heslo - variabilný symbol dieťaťa/žiaka


Jedálne lístky

Jedálny lístok na 12. - 16.4.2021

Jedálny lístok na 19. - 23.4.2021

 


Prevádzkový poriadok školskej jedálne pri ESŠ


Prihlášky na stravu

Prihláška na stravu pre dieťa v EMŠ

Prihláška na stravu pre dieťa v EMŠ - osobitné

Prihláška na stravu pre dieťa v EMŠ - dotácia

Prihláška na stravu pre dieťa v EMŠ - osobitné, dotácia

Prihláška na stravu pre 1. stupeň EZŠ

Prihláška na stravu pre 1. stupeň EZŠ - osobitné

Prihláška na stravu pre 2. stupeň EZŠ

Odhláška zo stravovania

Prihláška na stravu pre zamestnancov ESŠ

Organizačné zložky: 
Školský rok: