Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Zmeny na stránke

18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019

Školská jedáleň informuje

Oznam pre rodičov

Deti EMŠ sú prihlásené už od 3.9.2018. Zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa najneskôr do 8.00 ráno v daný deň triednej učiteľke v EMŠ.

Poskytovanie stravy pre žiakov 1.  a 2. stupňa (5. ročník) začína od 4.9.2018.

Kontakt na vedúcu školskej jedálne: 0908 203 176 alebo jedaleness@esspo.sk.

 

Príspevok na stravu

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pre školský rok 2018/2019 je stanovený na 1,35 € na 1 jedlo/deň pre dieťa vo veku 2-6 rokov.

Pre žiakov 1. - 4. ročníka základnej školy je cena stravného 1,15 € za 1 obed.

Pre žiakov 5. ročníka základnej školy je cena stravného 1,24 € za 1 obed.

 

Uhrádzanie stravného

Stravné sa uhrádza v septembri do 7. dňa 1. úhrada za mesiac september a následne do 26. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu. ( V septembri je potrebné uhradiť stravu 2x).

Odporúčame rodičom, aby si zvolili formu úhrady stravného trvalým príkazom a zadali platbu k 23. dňu v mesiaci na účet školskej jedálne : SK50 1100 0000 0029 2784 3336

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol:  každý žiak má priradený svoj vlastný symbol

Do správy pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko stravníka

 

Vyúčtovanie za jún 2019

 


Jedálny lístok na 17. - 21. 6. 2019

Jedálny lístok na 24. - 28. 6. 2019

 

 


Prevádzkový poriadok školskej jedálne pri ESŠ


Prihlášky na stravu

Prihlášky na stravu pre žiakov EMŠ

Prihláška na stravu pre žiaka EZŠ - 1. stupeň

Prihláška na stravu pre žiaka EZŠ - 2. stupeň

Prihláška na stravu pre zamestnancov ESŠ

Organizačné zložky: 
Školský rok: 

Pi, 28/06/2019 - 12:55
Aktuálne informácie

Hurá! Prázdniny!