Kontakt:
Námestie legionárov 3,
080 01 Prešov
tel.: 051-7721401,
e-mail: skola@esspo.sk, riaditel@esspo.sk


Vyhľadať na mape

P U S Š P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Školský rok 2003 - 2004

Zoznam profesorského zboru:
PeadDr. Milan Černaj        FYZ        riaditeľ školy
Mgr. Július Matta        EVN     duchovný správca  školy,  kaplán CZ Prešov
Mgr. Ľudmila Kónyová        SJL, DEJ        zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Ján Bakalár        EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
Mgr. Erika Beňová        MAT, FYZ    tr.  prof. v septime B od 1. 2. 2004
PeadDr. Valentína Černajová    GEO, RUJ    tr.  prof. v kvinte
Mgr. Miroslav Čurlík        GEO, BIO    tr. prof.  v tercii
Mgr. Radoslava Čurlíková    GEO, BIO    tr. prof.  v sekunde
Mgr. Marián Damankoš        DEJ, NOS    tr.  prof.  v sexte
Mgr. Mária Dirgová        TEV
Anna Fabuľová            TEV        tr.  prof. v septime B do 31. 1. 2004
Mgr. Andrea Gallová        NEJ, MAT
Kai Fürst            NEJ        lektor nemeckého jazyka
Mgr. Soňa Grestyová        ANJ, HUV    tr. prof. v III. ročníku
Mgr. Miriam Gurská        NEJ, ANJ    tr.  prof. v septime A
Mgr. Iveta Birošová        NEJ        tr. prof. v kvarte
Mgr. Andrea Hanzová        NEJ, SJL
Mgr. Zuzana Karabinošová    NEJ        od 1. 9. 2003 do 31. 1. 2004,
Mgr. Peter Kilián        LAT
Mgr. Ondrej Koč        EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
Ing. Juraj Luščák        INF        tr.  prof. v oktáve
Mgr. Mária Minarčíková    NEJ        tr.  prof. v II. ročníku do 31. 1.2004
Mgr. Božena Mišinová        MAT, FYZ, EVN
RNDr. Ľubica Oráčová        FYZ, CHE    tr. prof.  v I. ročníku
RNDr. Ján Plačko        FYZ, CHE    tr.  prof.  v IV. ročníku, výchovný poradca
Mgr. Lenka Pavelová        SJL
Mgr. Iveta Lukáčová        SJL
Mgr. Peter Verčimák        TEV        tr.  prof. v II. ročníku od 1. 2 .2004
Mgr. Mária Gromošová        NEJ        od 1. 2. 2004
Mgr. Jela Zakarovská        MAT, FYZ    tr.  prof. v príme
Mgr. Michaela Michalcová     NEJ

Po, 03/06/2019 - 22:57
Lutheriáda

              

Po, 27/05/2019 - 14:25
Aktuálne informácie

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnia dňa 18.6.2019. Prihlášku je treba doručiť na adresu školy do 7.6.2019. Ďalšie informácie.
Kritériá pre 2. kolo nájdete na našej stránke.