Súťaže 2019/2020

SÚŤAŽE v školskom roku 2019/2020


Úspech v celoslovenskom kole geografickej olympiády

Ema Lacková, žiačka III. A triedy,  sa na krajskom kole geografickej olympiády umiestnila na 2.mieste, ktoré sa konalo 27. marca 2020 dištančnou formou. Postúpila na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 24. apríla 2020 distančnou formou. Do celkového poradia sa započítali body za práca, ktorou Ema získala 64 bodov (maximum 70 bodov) a za test, v ktorom získala 20 bodov z 30. Umiestnila sa umiestnila na peknom 9.mieste.Srdečne blahoželáme!

Mgr. Miroslav Čurlík


2. ročník školského Piškvorkového turnaja

V dňoch 24. a 27. januára 2020 sa konal 2. ročník školského Piškvorkového turnaja pre žiakov I. až IV.O triedy.
Výsledky:
Príma: súťažilo 13 žiakov
    1. miesto: Chiara Chovancoá
    2. miesto: Michaela Brehuvová
Sekunda: súťažilo 19 žiakov
    1. miesto: Filip Iľko
    2. miesto: Lukáš Liška
Tercia: súťažilo 13 žiakov
    1. miesto: Daniel Pancurák
    2. miesto: Rastislav Birčák
Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a nadšenie :)
RNDr. Iveta Germanová

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Traja starší gymnazisti nás dnes reprezentovali na obvodnom kole Olympiády z anglického jazyka pre okresy Prešov a Sabinov. Dve druhé a jedno štvrté miesto nás naozaj potešili! Zuzana Liptáková (IV.A), Jaroslav Hliboký (II.A) a Pavlína Hanzová (VIII.O)! Konkurencia bola naozaj silná a výsledky tesné, tešíme sa, že angličtina je medzi stredoškolákmi takým obľúbeným predmetom!
Mgr. Soňa Grestyová

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka (kat. A a B)

12. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka SŠ. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Výkony žiakov hodnotila porota, ktorú tvorili vyučujúce SJL: PhDr. Ľ. Kónyová a Mgr. M. Martičková. Žiaci najprv písali test, v ktorom prevažovali úlohy na čítanie s porozumením. Druhou úlohou bola transformácia textu do iného žánru a tretia, azda najťažšia časť, bola tvorba rečníckych prejavov na zadanú tému, pričom každá kategória mala inú. A ako to celé dopadlo?
kategória A
1. miesto: Pavlína Hanzová (VIII. O)
kategória B
1. miesto: Valentína Holoďaková (II.A)
2. miesto: Soňa Židová a Jakub Kmec (II. A)
3. miesto: Timotej Varga (I. A)
Školu budú reprezentovať: Pavlína Hanzová a Valentína Holoďaková na krajskom kole, ktoré sa bude konať vo februári. Držíme im palce!
PhDr. Ľudmila Kónyová

Školské kolo OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 10. decembra 2019, sa pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, uskutočnilo školské kolo OĽP (Olympiáda ľudských práv).  8 žiaci triedy III.A a VII.O si svoje vedomosti a študijné predpoklady z danej problematiky zmerali testovou formou počas 6. a 7. vyučovacej hodiny.

Umiestnenie:
1. miesto: Lenka Brozmanová (VII.O)
2. miesto: Natália Lukáčová (VII.O)
3. miesto: Alexander Miňo (VII.O)
Lenke srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia 6. februára 2020 na krajskom kole!
Mgr. Zuzana Kmeciková

Celoslovenská informatická on-line súťaž iBOBOR - JUNIORI

Dňa 14. novembra 2019 sa konala celoslovenská informatická on-line súťaž iBOBOR kategórie JUNIOR.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo súťažilo 7 994 súťažiacich, na našej škole 6 žiakov I.A triedy a 18 žiakov II.A triedy. Plný počet bodov dosiahlo 90 žiakov, úspešných riešiteľov je 2 646 (33,1%).  Priemer získaných bodov je 42,37 (z 80).

Sedem žiakov bolo lepších ako celoslovenský priemer a získalo diplom úspešného riešiteľa.

 • Timotej Varga (I.A) - 74,67 b.(percentil 99%)
 • Jakub Kmec (II.A) - 68,01 b. (percentil 94%)
 • Jaroslav Hliboký (I.A) - 66,68 b. (percentil 93%)
 • Krstína Kmeciková (II.A) - 63,01 b. (percentil 90%)
 • Ema Kmeciková (II.A) - 57,35 b. (percentil 82%)
 • Isabell Sumilas (II.A) - 53,68 b. (percentil 74%)
 • Samuel Kandra (II.A) - 52,02 b. (percentil 72%)

Srdečne blahoželáme!

RNDr. Iveta Germanová


Olympiáda v Anglickom jazyku

V dňoch 13. a 14. novembra 2019 prebiehalo školské kolo olympiády v Anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo spolu 21 žiakov, ktorí súťažili vo viacerých kategóriách podľa veku.

Kategória 1B
 • 1. miesto:  Rastislav Birčák ( III.O)
 • 2. miesto: Júlia Mária Ondriová (IV.O)
 • 3. miesto: Martin Šepeľák (III.O)
Kategória 2.A
 • 1. miesto: Jaroslav Hliboký (I. A)
 • 2. miesto: Alex Hrabovský (I. A)
 • 3. miesto: Ema Hvizdošová (VI.O)   
Kategórii 2.B
 • 1. miesto: Tamara Kuchárová (VIII.O)
 • 2. miesto: Pavlína Hanzová (VIII.O)
 • 3. miesto: Zuzana Gallová (VI.O)
kategórii 2C2 sa na 1. mieste umiestnila Zuzana Liptáková z VIII.O triedy. Srdečne blahoželáme!
Mgr. M. Voľanská, Mgr. A. Kamenická
Organizačné zložky: