učebné texty

Šaliansky Maťko - krajské kolo

Dňa 14.2. sa konalo krajské kolo Šalianskeho Maťka -súťaže v prednese povesti. V tomto kole nás reprezentovali Jakub Roháček (3.A) v 1.kategórii a Dorota Škarupová (5.A) v 2. kategórii. Jakub získal čestné uznanie a Dorotka vyhrala v silnej konkurencii 1. miesto. Tešíme sa, že nás bude reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 24. marca v Šali. Srdečne gratulujeme! :)

Organizačné zložky: 

Stránky