EKG 4-ročné

Exkurzia Bratislava - Viedeň 2016

   Exkurzie sa zúčastnilo 39 žiakov IV. A a V. O pod vedením Mgr. J. Zakarovskej a PhDr. Ľ. Kónyovej. Aj v tomto školskom roku sme navštívili Bratislavu a Viedeň. Z Prešova sme odchádzali 13. októbra do Bratislavy, v ktorej práve prebiehal štátny pohreb s bývalým prezidentom SR M. Kováčom. Táto nečakaná udalosť narušila naše plány, nakoľko sme nemohli navštíviť Národnú radu SR. 

Organizačné zložky: 

Exkurzia Slovensko 2016

     V dňoch 13.-14.10.2016 sa 36 žiakov z tried VII.O a III.A pod dozorom Mgr. M. Čurlíka a Mgr. L. Beňovej zúčastnilo geografickej exkurzie, ktorá bola zameraná na praktické oboznámenie sa s priemyselnou výrobou v súčasných slovenských podnikoch a poznávanie prírodných a kultúrnych zaujímavostí Slovenska. Navštívili sme Stredisko správy a údržby diaľnic Behárovce, ktoré spravuje aj najdlhší diaľničný tunel na Slovensku – Branisko. V Poprade to bola spoločnosť Tatravagónka a.s.

Organizačné zložky: 

Stránky