EKG 4-ročné

Prešov číta rád

Besedy so spisovateľmi v školskej knižnici 

23. 9. sme privítali so žiakmi III. A a IV. A Dada Nagya a spisovateľa fantasy literatúry a historických detektívok Juraja Červenáka.  

Ľudmila Kónyová

Organizačné zložky: 

Psychologické poradenstvo

Hlavné oblasti poradenstva:

  • osobnostný rast
  • poradenstvo pri rozhodovaní,  voľbe VŠ a povolania
  • pomoc v komunikácii s rodičmi, pedagógmi,  spolužiakmi
  • ťažkosti v učení
  • ťažkosti v správaní
  • narušené sociálne vzťahy v triede
  • vnútorná nepohoda, stres
  • zvládanie  náročných životných situácií
  • sebahodnotenie

  

Kontakt:

Mgr. Anna Bakalárová

Pondelok - Piatok: 1330 - 1600 v miestnosti č. 68

Stránky