Zmluvy

Číslo zmluvy Rok Typ zmluvy Partner Predmet Cena Dátum vystavenia Dokument
26-2017 2017 Zmluva o zabezpečení ŠvP Chata NITA zabezpečenie ubytovania a stravy pre ŠvP 3. - 4. r. 2018 4824,00 € 17.10.2017 PDF icon zmluva_o_zabezpeceni_ubytovania_a_stravy_pre_svp_3.-4._2018.pdf
25-2017 2017 Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 06/2017 na dodanie tovaru zo dňa 30.01.2017 INMEDIA, spol. s.r.o. dodávka rôznych potravinárskych výrobkov 2 385,82 € 02.10.2017 PDF icon dodatok_c._1_k_ramcovej_kupnej_zmluve_inmedia_s.r.o.pdf
24-2017 2017 Zmluva o spolupráci WASTEX Slovensko, s.r.o. dodávka ovocia a zeleniny 19.09.2017 PDF icon zmluva_o_spolupraci_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20-2017 2017 Zmluva o spolupráci Technická univerzita v Košiciach podpora prevádzky CISCO AKADÉMIE 200,00 € 24.05.2017 PDF icon zmluva_o_spolupraci_c._20-2017.pdf
23-2017 2017 Zmluva o dielo Erik Vass - EV-konštrukt 12 210 € 28.07.2017 PDF icon zmluva_o_dielo_c._23-2017.pdf
22-2017 2017 Príloha č. 1 k Zmluve o dielo z 28.02.2017 SŠJ cenník obedov 19.06.2017 PDF icon priloha_c._1_k_zmluve_o_dielo_-_ssj.pdf
21-2017 2017 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Metodicko-pedagogické centrum didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka pre učiteľa SŠ 14.06.2017 PDF icon zmluva_o_dodavke_didaktickych_prostriedkov.pdf
19-2017 2017 Dohoda o umiestnení AFS študenta AFS Slovakia umiestnenie zahraničného študenta 05.04.2017 PDF icon dohoda_o_umiestneni_afs_studenta.pdf
18-2017 2017 Rámcová kúpna zmluva RYBA Košice, s.r.o. hydina 891,48 € 01.02.2017 PDF icon ramcova_kupna_zmluva_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
17-2017 2017 Rámcová kúpna zmluva Minerálne vody a.s. minerálne vody 199,98 € 01.02.2017 PDF icon ramcova_kupna_zmluva_c._17-2017_mineralne_vody_a.s.pdf

Stránky