Zo života školy

DECEMBER


NOC V ŠKOLE

Žiaci III.A a VII.O spolu so svojou triednou Mgr. Ivetou Birošovou a Mgr. Ľudmilou Martičkovou strávili noc z 5. na 6. decembra 2019 v škole :)

NOVEMBER


Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, alebo každé dieťa je jedinečné, to bol projekt, do ktorého sme sa aj v tomto roku zapojili. Žiaci a pedagógovia Evanjelickej základnej školy, Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove a veriaci Cirkevného zboru ECAV Prešov pripravili vianočné balíčky pre deti zo Srbska. V každom jednom prípade  šlo  o konkrétne  deti v náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodinách a tiež  deti s mentálnym postihnutím z obcí: Crepaja, Idvor, Kovačica, Samoš, Debeljača, Padina, Uzdin. Celkovo 39 krabíc sme pripravili v ktorých boli hračky, športové, hygienické potreby a potreby na záujmové činnosti doplnené  o sladkosti.  Výber detí, ktorým sú určené darčeky pre deti do Srbska  koordinuje zo srbskej strany Dušanka Petrak, riaditeľka Centra sociálnej pomoci v Kovačici a na Slovensku je to brat farár Jozef Havrila ml., z CZ Podlužany. Celkovo zo Slovenska sa toho roku podarilo zabezpečiť 800 krabíc pre deti zo Srbska.

Mgr. Miroslav Čurlík

      


 Prváci oficiálne ekgčkármi :)

22. novembra 2019 sa v priestoroch školskej knižnice konala Imatrikulácia prvákov tento rok na tému: Piráti. Ďakujeme Žiackej školskej rade EKG za prípravu a študentom I.A za originálny program.

Mgr. Zuzana Kmeciková


21. novembra 2019 sa konali triedne aktívy.


Praktické ukážky prvej pomoci

Dňa 18. novembra 2019 žiaci  III.A a VII.O mali možnosť namiesto tradičnej hodiny biológie zopakovať si základy prvej pomoci trochu netradične. Za tento čas ďakujeme žiačkam 4.ročníka Strednej zdravotnej školy v Prešove pod vedením PhDr. Moniky Goreckej. Okrem teoretických informácií o privolaní záchranky a postupu pri zistení životných funkcií, sme si mohli prvú pomoc vyskúšať aj prakticky na figurínach. Naši žiaci si na modeloch vyskúšali prvotné vyšetrenie zraneného, KPR u dospelého človeka aj dojčaťa, použitie AED – Automatizovaný externý defibrilátor, prvú pomoc pri vdýchnutí cudzieho telesa – Heimlichov hmat a na spolužiakoch sme si nacvičili aj Rautekovu zotavovaciu polohu. Ďakujeme SZŠ a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Rastislav Ďurica (III.A) a Mgr. Radoslava Čurlíková


Slávnostné služby Božie

17.novembra 2019 sa uskutočnili Slávnostné služby Božie k 30. výročiu Nežnej revolúcie v Evanjelickom a.v. chráme Svätej Trojice.


Slávnostná akadémia k 30 výročiu Nežnej revolúcie

15.novembra 2019 sa konala Slávnostná akadémia k 30. výročiu Nežnej revolúcie.


Úspech našich študentov v celoslovenskej súťaži Nenapadni hrdinovia v boji s komunizmom

15. novembra 2019 sa žiaci Tobiáš Cingeľ (VIII.O) a Martin Pasierb (III.A) zúčastnili v Žiline celoslovenského kola súťaže Nenapadni hrdinovia v boji s komunizmom. Umiestnili sa v striebornom pásme s prácou o Jánovi Vecanovi, ktorý bol v 80.rokoch 20.storočia väznený za prácu s evanjelickou mládežou a prevoz zakázanej náboženskej literatúry. Gratulujeme!

 

 

 

 


Celoslovenská informatická on-line súťaž iBOBOR

Dňa 14. novembra 2019 sa konala celoslovenská informatická on-line súťaž iBOBOR kategórie JUNIOR.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo súťažilo 7 994 súťažiacich, na našej škole 6 žiakov I.A triedy a 18 žiakov II.A triedy. Plný počet bodov dosiahlo 90 žiakov, úspešných riešiteľov je 2 646 (33,1%).  Priemer získaných bodov je 42,37 (z 80).

Sedem žiakov bolo lepších ako celoslovenský priemer a získalo diplom úspešného riešiteľa.

  • Timotej Varga (I.A) - 74,67 b.(percentil 99%)
  • Jakub Kmec (II.A) - 68,01 b. (percentil 94%)
  • Jaroslav Hliboký (I.A) - 66,68 b. (percentil 93%)
  • Krstína Kmeciková (II.A) - 63,01 b. (percentil 90%)
  • Ema Kmeciková (II.A) - 57,35 b. (percentil 82%)
  • Isabell Sumilas (II.A) - 53,68 b. (percentil 74%)
  • Samuel Kandra (II.A) - 52,02 b. (percentil 72%)

Srdečne blahoželáme!


Olympiáda v Anglickom jazyku

V dňoch 13. a 14. novembra 2019 prebiehalo školské kolo olympiády v Anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo spolu 21 žiakov, ktorí súťažili vo viacerých kategóriách podľa veku.

Kategória 1B